Laleh Bakshi Baardh, biomedicinsk analytiker och Rodrigo-Germán Araya de Castilla förtroendevald Vårdförbundet
Laleh Bakshi Baardh, biomedicinsk analytiker och Rodrigo-Germán Araya de Castilla förtroendevald Vårdförbundet

Den 15 april är det den internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker och det uppmärksammar Rodrigo Araya de Castilla och Laleh Bakshi Baardh som konstaterar att kvinnodominerande yrken värderas lägre än de som domineras av män.

Biomedicinska analytiker är en yrkesgrupp som är oumbärliga för att vårdkedjan ska fungera, utan dem blir det inga provsvar till behandlande läkare och därmed försvåras vården för patienter. De har multidisciplinär kompetens och har särskilda kunskaper för medicinsk diagnostik. Professionen är byggd på en akademisk examen men detta syns varken i löneutvecklingen eller i karriärmöjligheterna.

Biomedicinska analytiker är sjukvårdspersonal som är specialister på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Man utför diagnostiska kemiska analyser av olika kroppsvätskor, exempelvis blod, urin och ledvätska.

Patienter som behöver mera krävande vård än det finns resurser till. Det ställer högre krav på oss personal. Med minskad personal och ökad arbetsbelastning är risken stor för stress och sämre vård till patienterna

I nuläget lärs många upp och slutar sedan efter kort tid för att de är missnöjda med lönen. Denna påfrestning kostar mycket tid, ork och stress. Den faktiska kostnaden blir högre när arbetstagare måste jobba över, blir sjukskrivna. Det största ansvaret ligger på toppen; politiskt och inom sjukhusstyrelsen.

Biomedicinska analytiker vill ha ett rättvist lönesystem och en bra arbetsmiljö.

Det finns idag inte tillräckligt med biomedicinska analytiker som vill jobba på landstingens sjukhus. Det spelar ingen roll hur många nya utbildningsplatser som tillförs, problemet med kompetensförsörjningen fortsätter eftersom många biomedicinska analytiker väljer att lämna yrket.

Nyutbildade biomedicinska analytiker söker sig till privatlaboratorier som Aleris, Unilab och Medilab. Att arbeta för landstinget står tyvärr längst ner i prioriteringsordningen. Mångårig kompetens försvinner för att ersättas av personal som saknar kompetens och detta äventyrar patientsäkerheten.

Löneutvecklingen måste bli bättre. Rätt lön för stort ansvar. Det man vill är att ha lön för det kvalificerade yrkesarbetet man utför. Vi biomedicinska analytiker vill ha ett rättvist lönesystem och en bra arbetsmiljö och möjlighet till utveckling, till exempel akademisk specialisttjänstgöring, AST.

Kvinnodominerande yrken värderas lägre än manligt dominerade! Tycker de ansvariga att det är okej att negativt särbehandla en specifik yrkesgrupp? Landstingen måste satsa på biomedicinska analytiker för deras engagemang och kompetens.

Rodrigo Araya de Castilla, förtroendevald i Vårdförbundet, och Laleh Bakshi Baardh, leg. biomedicinsk analytiker