Mario Shevchenko

Tiotusentals väktare och ordningsvakter jobbar i privata säkerhetsföretag. Cirka 30 000 omhändertaganden av berusade personer och omkring 150 000 ingripanden mot personer genomförs per år av den privata sektorn. Trots det finns det ingen fungerande tillsyn av företagen, skriver en tidigare skyddsvakt och väktare.

Bevakningsbranschen består av cirka 280 auktoriserade företag. Verksamheten bygger på lagar och föreskrifter där kraven från samhället är skarpa på auktorisation för företag som vill driva yrkesmässig bevakning på uppdrag av annan. Vilket inte är så konstigt.

Man ska ju lita på de företag som har nycklarna till ditt hem, som skyddar samhällsviktiga anläggningar eller kanske t.o.m. viktiga dokument på ditt kontor. Men med tiden så utvecklas allt fler företag och allt fler entreprenörer startar företag som utför bevakning utan tillstånd.

Idag är bevakning ofta en del av en större leverans av tjänster till företag, kommuner och landsting. Den färglösa definitionen av begreppet bevakning gör att uppdrag som ska utföras av väktare görs även av andra som kan gömma sig i en större leverans av tjänster.

Man ska ju lita på de företag som har nycklarna till ditt hem, som skyddar samhällsviktiga anläggningar eller viktiga dokument på ditt kontor.

Det finns alltså ingen myndighet som granskar huruvida det är bevakning eller ej när uppgifter utförs av företag som inte är auktoriserade bevakningsföretag.

Bevakning har en svårfångad karaktär, och detta problem lämnas till kontrollörer som utför tillsynen. Vilket kan bli svårt för dem att genomföra när det inte finns exakta riktlinjer på vem som gör vad, och vem som ska göra vad.

Förutom att en central myndighet behöver inrättas behöver man absolut se över de lagstiftningar som finns för bevakningsbranschen, med tanke på att branschen fått allt fler arbetsuppgifter.

Det är oroväckande för både bevakningsbranschen och allmänheten när säkerhetsvärdar och vanliga »vakter« utan utbildning använder sig av en auktoritet som staten inte gett dem.

Alla kan sätta på sig en t-shirt med trycket »Security« och utföra arbetsuppgifter som endast ska utföras av ett auktoriserat företag med »riktiga« väktare. För att sedan omintetgöra lagstiftarens ändamål.

Lagen om bevakningsföretag slutar därmed gälla.

Man försvagar lagstiftningen och väktaryrkets hederlighet som inte går bara emot de auktoriserade företagen, utan också kunderna och folket i samhället. Kunderna blir lovade trygghet och garanterar att väktarna är laglydiga, kontrollerade och pålitliga.

Utan en myndighet har vi ingen kontroll över vem som påstår sig vara väktare med en auktoritet som den har fått av samhället. Rättssamhället skadas och förtroendet för väktarna och bevakningsbranschen minskar.

Lagstiftningen som kom 1974 reglerades för att kontrollera den ogranskade bevakningen som utfördes. Efter 37 år kommer vi in på samma spår igen.

Lagen är så pass gammal att den inte omfattar alla arbetsuppgifter som väktare idag utför. Det har gått snart 40 år och samhället har förändrats..

Alla kan sätta på sig en t-shirt med trycket »Security« och utföra arbetsuppgifter som endast ska utföras av ett auktoriserat företag med »riktiga« väktare.

Bestämmelserna som reglerar verksamheten har inte så mycket gemensamt med de funktioner som bedrivs numera. Väktare får allt fler arbetsuppgifter och verksamheten blir allt mer omfattande.

Lagen är med andra ord i stort behov av en komplettering och bearbetning.

Det bristfälliga stödet från länsstyrelsen är såklart en viktig faktor till varför det ser ut som det gör.

Det behövs en stor undersökning och kontroll över bevakningsbranschen med tanke på den nya situationen.

Länsstyrelserna har själva sagt att de inte kan uppfylla de lagkrav på tillsyn som gäller idag. Istället för en 100-procentig tillsyn görs bara cirka 10 procent av det som krävs.

En myndighet för bevakningsbranschen måste införas. Bevakningsbranschen måste skapa en opinion i samhället, inte alla vet om problemen och man behöver stöd hos politikerna. Därför måste man organisera tillsynen av bevakningsbranschen genom en enda myndighet.

Mario Shevchenko är före detta skyddsvakt och väktare, numera konsult