REPLIK | Kötiderna är alldeles för långa och för få hyresrätter byggs. Vi tar krafttag för att bygga många fler hyresrätter med hyror som människor med vanliga inkomster har råd med.

Nathalie Mark beskriver hur hon stått i Stockholms stads bostadskö i sex år och ändå inte kan få kontrakt på en lägenhet. Det är en närmast absurd situation som hon är långt ifrån ensam om och det är en direkt konsekvens av åtta års borgerligt styre där hyresrätten varit kraftigt nedprioriterad.

Ombildningar till bostadsrätter, ett nonchalant ointresse för allmännyttan i kombination med slopat investeringsstöd visar tydligt hur den borgerliga alliansen sett på behovet av hyresrätter, nämligen som ett nödvändigt ont. På grund av påtryckningar från medborgare, intresseorganisationer och de rödgrönrosa partierna så kunde vi här i Stockholm strax innan valet se en yrvaken moderatledare prata om alla hyresrätter som ska byggas. Men tomma tunnor skramlar mest och verkligheten har kommit ikapp alliansens bostadspolitik.

Nu byggs det i många kommuner, men det som produceras är i hög utsträckning bostadsrätter. Som Nathalie Mark skriver har alliansens avskaffande av investeringsstödet lett till att färre hyresrätter byggs. Och just skevheten mellan hur hyresrätter och bostadsrätter behandlas av staten är en viktig beståndsdel i varför det byggs för få hyresrätter. Statliga subventioner, såsom investeringsstödet, är ett sätt att jämna ut ojämlikheten, men kan inte väga upp hela det försprång som bostadsrätten har i form av ROT, ränteavdrag och rekordlåga boräntor. Därför måste det till en bostadspolitik som ser till helheten.

I Stockholm arbetar vi särskilt för att Nathalie, och andra unga människor, ska ha större möjligheter att få en bostad. Bland annat vill vi uppföra så kallade Snabba hus, vilket är mobila hyresrätter med samma standard som andra permanenta byggprojekt, men som genom tillfälliga bygglov går snabbare att uppföra. Det är bostäder med låga hyror som i första hand ska förmedlas till ungdomar. Vi vet att vi behöver bygga mycket mer, att vi behöver bygga snabbt och med rimliga hyror.

I det fåtal nyproducerade hyresrätter som byggts i Stockholm under den förra borgerliga majoriteten är hyrorna skyhöga. En nyproducerad etta på Södermalm kostar 9 523 kronor i månaden och en ny trea i Norra Djurgårdsstaden kostar 14 500 kronor i månaden. Den typen av hyror förstärker segregationen ytterligare och leder i förlängningen till att endast vissa människor har råd att bo i Stockholm. Så tänker vi inte ha det och vi vänder nu kurs.

Vi ska skapa en socialt ansvarstagande bostadspolitik som gör Stockholm till en stad för alla.

Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd Stockholm