Ann Linde, EU och handelsminister Fotograf: Catarina Axelsson - regeringskansliet

I dag den 25:e mars fyller EU 60 år. Det är värt att fira, men det innebär inte att regeringen är nöjd. Långt ifrån, skriver EU- och handelsminister Ann Linde (S).

I dag firar EU 60 år. På den här dagen för sex decennier sedan signerades Romfördraget – som är grunden till det EU vi har idag. Därför samlas idag stats- och regeringschefer i Rom för att högtidlighålla bemärkelsedagen.

Det är många som frågar sig om det finns något som verkligen är värt att fira. Under de senaste åren har kriserna avlöst varandra. EU har inte klarat av att möta de förväntningar som medborgarna har. Samtidigt är Storbritannien på väg att lämna unionen.

Så är EU värt att fira? Ja! Ur ett historiskt perspektiv är EU en framgångssaga. Europeiska länder har krigat under tusentals år — och miljontals människor har dött i krig. Det ömsesidiga beroendet som skapas genom handel är kanske världens mest effektiva recept för fred.

EU är världens största ekonomi. Dessutom är EU en stark global aktör som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. EU skapar förutsättningar för medborgare att röra sig fritt mellan medlemsländerna — och möjligheter för studenter att plugga utomlands genom Erasmus.

Men det innebär inte att regeringen är nöjd. Långt ifrån. Jag vill ha en öppen och ärlig diskussion om EU:s framtid här i Sverige. Jag kommer därför bjuda in till ett EU-sakråd om hur vi vill utveckla unionen.

För regeringen är det allra viktigaste att EU kan leverera resultat, både konkreta frågor i människors vardag och svar på globala utmaningar. Genom det kan EU skapa ett värde för alla medborgare.

Jag vill ha en öppen och ärlig diskussion om EU:s framtid här i Sverige.

EU har beslutat att avskaffa roamingavgifter inom EU från och med den 15 juni i år. Det är en nyhet som många semestrande svenskar kan glädjas över i sommar. Samtidigt behöver EU leverera konkreta åtgärder för de största gemensamma utmaningarna. Därför prioriterar regeringen tre områden i EU-arbetet under 2017.

Jobb och inkluderande tillväxt. Drygt 70 % av den svenska exporten går till EU:s inre marknad. Och ungefär 1,4 miljoner svenskar går till jobbet på grund av exporten. Därför är EU så otroligt viktigt för jobben här i Sverige. Det finns stor potential i mer ambitiös tjänstehandel och en stor möjlighet med digitalisering. För att ännu fler svenskar ska kunna gå till jobbet så driver regeringen på EU i dessa frågor.

Samtidigt som den inre marknaden måste fördjupas än mer för att handeln ska kunna öka behöver vi också se till att det råder schyssta villkor för de som arbetar på den inre marknaden — och att det inte leder till lönedumpning eller försämrade villkor.

Alla har inte fått del av tillväxten, istället har klyftorna växt. Människor ser sina arbeten bli utslagna av den globala konkurrensen och teknikutvecklingen — och därmed hur deras livssituation hotas. Regeringen fast beslutad att försöka göra något åt problemet.

Den 17 november står statsminister Stefan Löfven tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker värd för ett toppmöte i Göteborg om rättvisa jobb och tillväxt.

Klimat, energi och miljö. I en tid där världen behöver klimatledarskap mer än på länge är det viktigt att EU levererar på klimatområdet. Det gör regeringen bland annat med sitt stora engagemang för att förstärka EU:s utsläppshandel. Handelssystemet är EU:s viktigaste verktyg i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030 och genomföra Parisavtalet. Ett välfungerande utsläppshandelssystem är avgörande om EU ska nå sina klimatmål under Parisavtalet. Regeringen har nått viss framgång — men mer finns kvar att göra.

Solidarisk flykting- och migrationspolitik i en säker omvärld. Först och främst bör EU bekämpa orsakerna till att människor tvingas fly. Samtidigt måste EU:s yttre gräns upprätthållas. Det är viktigt att ett nytt asylsystem ger en mer jämn fördelning av personer som söker skydd i EU och att fler lagliga vägar till skydd skapas i EU. Vi måste dessutom se till att asylprövningar sker rättssäkert och att de som får avslag återvänder på ett väl fungerande sätt.

EU:s förmåga att hantera både extern och intern säkerhet är avgörande för en bibehållen säkerhetsordning i Europa. Med genomförandet av EU:s globala strategi kommer EU att utveckla en gemensam säkerhets- och försvarspolitik som omfattar en effektiv civil och militär krishanteringsförmåga.

Idag ska vi fira. Men imorgon måste vi börja arbeta ännu hårdare för att utveckla EU!

Ann Linde (S), EU- och handelsminister