Näringslivets diskreta charm

Dela på Facebook

En ny tankesmedja med  syfte att begränsa de mänskliga rättigheterna stöds av Svenskt Näringsliv. 

Freedom Rights Project heter en ny global tankesmedja som startat i Sverige. Tankesmedjans syfte är att begränsa de mänskliga rättigheterna. I programförklaringen står att vi har fått en ”inflation” av mänskliga rättigheter.

Paulina Neuding, chefredaktör för den liberala tidskriften Neo, är medgrundare. Paulina Neuding är ovillig att låta sig intervjuas men skriver följande förklaring som svar på Arenas mejlfrågor: ”Om man slår fast att någonting är en mänsklig rättighet så innebär det att man lyfter bort detta från den politiska arenan. Blir rättigheterna för många, eller definieras för brett, får vi ett demokratiskt underskott. Risken är att man underminerar centrala rättigheter genom att ge politiska målsättningar rättighetsstatus.”

På ett liknande sätt uttrycker sig Paulina Neuding i Svensk Tidskrift (14/9 2012). Där hävdar hon att det ”pågår en kamp med mänskliga rättigheter som slagfält”. Hon menar att de mänskliga rättigheterna ”krymper utrymmet” för politiken och att Europadomstolens försvar av mänskliga rättigheter inneburit att man byggt in ”socialdemokrati i grundlagen”. På en punkt är hon konkret. Hon vill att den svenska yttrandefriheten blir mer lik den amerikanska, där ”det inte är brottsligt med hets mot folkgrupp”.

Av Freedom Rights Projects hemsida framgår att man har fyra anställda. Tre personer ansvarar för research, däribland svenskan Hanna Marie Björklund. Hon sitter i förbundsstyrelsen för Centerstudenterna och är redaktionssekreterare på Neo. De två andra som är arvoderade för att ta fram underlag bor i Köpenhamn och London.

Tankesmedjan stöds ekonomiskt av den högerinriktade amerikanska John Templeton Foundation, den borgerliga danska tankesmedjan CEPOS och stiftelsen Fritt Näringsliv, bildat av Svenskt Näringsliv.

Vd för Fritt Näringsliv är Markus Uvell. När Arena ringer upp honom lovordar han Freedom Rights Project och tycker att det finns skäl att inskränka de positiva mänskliga rättigheterna, det vill säga dem som ger människor rätt till något (som utbildning och försörjning). Däremot anser han att det finns argument för att behålla de negativa rättigheterna, som innebär att människor har rätt att slippa saker (som tortyr, dödsstraff). Till Arena säger han:
”Man har pumpat in så mycket i de mänskliga rättigheterna att de har tappat i fokus.”

På en punkt är dock Markus Uvell återhållsam. Han vill inte säga hur mycket Fritt Näringsliv betalat till Freedom Rights Project.
”Sånt berättar vi av princip inte.”

Effekterna skulle bli dramatiska om de positiva rättigheterna försvann. I dag är i princip hela det globala utvecklingssamarbetet rättighetsinriktat och centrala frågor är hur stater ska garantera människor utbildning och hälsovård. En del av de positiva rättigheterna handlar om arbetslivet och slår fast att anställda har rätt att bilda fackföreningar och sluta kollektivavtal. Hela den internationella fackföreningsrörelsen ser dessa konventioner som ett enormt framsteg. Försvann de positiva rättigheterna skulle det innebära ett rejält kliv bakåt för maktbalansen i arbetslivet.

Inom FN-systemet har det med jämna mellanrum förekommit att företrädare ifrågasatt de antagna mänskliga rättigheterna. Exempelvis har kritiken kommit från amerikanska företrädare och från Saudiarabien. Men dessa röster har aldrig vunnit något gehör. Den breda majoriteten tycker att de mänskliga rättigheterna har en positiv betydelse. Även de som är kritiska till detaljer är för det mesta rädda för det hela havet stormar som skulle uppstå om delar av de mänskliga rättigheterna skulle fasas ut.

Flera svenska högerdebattörer har uttalat sin sympati för Freedom Rights Project. På bloggen ”Pophöger” (23/7 2012) skriver Erik Svansbo, välkänd folkpartist i Östergötland, att initiativet lyft problemet med att vi fått för många positiva mänskliga rättigheter. Han exemplifierar med ”rätt till sjukvård” och ”rätt till vatten”.

Paulina Neuding tycker dock att uppdelningen i positiva och negativa rättigheter inte riktigt ringar in vad Freedom Rights Project vill åstadkomma. I sitt mejlsvar skriver hon: ”Effektiva rättsmedel som det heter i Europakonventionen, exempelvis, är ju ingen negativ rättighet, men är ändå central.”

Enligt Paulina Neuding existerar sålunda åtminstone vissa positiva mänskliga rättigheter som bör försvaras. Men det är symptomatiskt att hon inte refererar till rättigheter som handlar om välfärd eller rätt att bilda fackföreningar.

I sina resonemang rör sig Paulina Neuding ofta mellan vad som bör ingå i grundlagar och vad det globala systemet av mänskliga rättigheter bör innehålla. Det är inte samma sak. Även från vänster finns en kritik mot att politiken ska förvandlas till juridik, men förslagen om att upphäva delar av de mänskliga rättigheterna kommer från höger.

Exakt vad Freedom Rights Project står för blir till sist dunkelt. Vissa mänskliga rättigheter bör upphävas, andra inte. Hittills har man emellertid varit ganska tyst om vad som ska bort. Initiativtagarna har inte heller angett några kriterier för när det är befogat med mänskliga rättigheter. Ett nytt försök görs nu att inskränka de mänskliga rättigheterna. Det kommer knappast att lyckas. Men det finns skäl att fråga svenska företag varför de är med och finansierar en kampanj som syftar till att försvaga de mänskliga rättigheterna. Om det är så att projektet syftar till att inskränka de fackliga rättigheterna finns rationella skäl för näringslivets stöd. När det egna varumärket omnämns, så talar svenska företag gärna om engagemanget kring företagens sociala ansvar. Men när det kommer till kritan stödjer man i så fall Svenskt Näringslivs kampanjer för att försvaga fackliga rättigheter globalt.

Mats Wingborg.

Publicerad i nya Magasinet Arena, nr 6 2012, som kommer att säljas i butik från och med fredag den 4 december. Beställ 6 nummer för bara 249 kr (ord.pris 395 kr) här »

15 kommentarer

 1. Göte Nordlander - 29 november, 2012

  ALLT måste kunna diskuteras. Ingenting är ”heligt”. Även innehållet i honnörsord som ”demokrati”, ”mänsklig rättighet”, ”yttrandefrihet”.

 2. Erin Winslow - 29 november, 2012

  ”. . .att vi har fått en ”inflation” av mänskliga rättigheter.”

  Vilket betyder egentligen att rika vita män har fått höra att dom borde ta hansyn till någonting annat än sina egna overprivileged jaget.

 3. Petra Modée - 29 november, 2012

  Svenskt Näringsliv förnekar sig inte. Nu vill de tillbaka till stenåldern där den starke överlevde på bekostnad av den svage. Har de ännu inte förstått att om vi ska klara av framtidens stora utmaningar i form av miljökatastrofer och klimatförändringar så måste vi SAMARBETA.
  Det kräver respekt för varandras rättigheter och, ja, rätten till vatten är faktiskt detsamma som rätten till liv … utan rent vatten – inget liv. Rätten till sjukvård är faktiskt detsamma som rätten till liv … utan sjukvård – sjukdom och i förlängningen död. Jag skäms redan som det är idag när vi förnekar fattiga rätten till mediciner – för att de inte kan betala.

  • Erin Winslow - 30 november, 2012

   Och även under stenåldern var samarbete bokstavligen LIVSVIKTIG!

 4. Neutral - 29 november, 2012

  Närmast kommer jag att tänka på judarnas inskränkta rättigheter, bl a frihet och rätten att vara näringsidgare, i Tyskland i slutet av trettiotalet.

  Stolligheterna hopar sig när högerkrafterna lägger korten på bordet.

 5. Alf Carlsson - 30 november, 2012

  Twitterpresentation:
  ”Markus Uvell
  @markus_uvell
  VD på Timbro/Stiftelsen Fritt Näringsliv. Gillar svartmetall, surkål & att skjuta olika djur. Tvillingpappa, gift med @RebeccaWUvell
  http://www.timbro.se

  Frågor på det?
  Markus Uvell gillar ”att skjuta olika djur”.
  och Rebecca Uvell får utrymme för krönikor i Aftonbladet, (där t ex jag är blockerad.)

  Jag funderar över hur multinationella bolag har börjat censurera. T ex Apple, t ex Paypal, t ex google..
  (Var det inte kommunismen som anklagades för censur?)

  Kan någon förklara för mig hur ett bolag kan sätta agendan för yttrandefriheten i Sverige?
  Varför stänger inte Sverige av dessa bolag från att få verka i landet?

  Jag har tidigare uppmärksammat detta. På fullt allvar trodde jag att Markus Uvells twitter var någon som drev med Timbro. Jag mejlade t o m Timbros kansli på att en galning drev med organisationen.
  Nejdå, det var deras Markus.
  Har jag levt 58 år för att se detta som ett resultat av mitt slit?

  http://alfverner.bloggproffs.se/2012/08/09/alliansens-ledande-tankare-markus-uvell/

 6. Kerstin - 30 november, 2012

  Vi har sett detta förfarande inom många områden. Svenskt Näringsliv ”kapade” t ex föreningen ”Svenskt Landskapsskydd” , som ursprungligen skulle hjälpa folk som utsattes för industriella exploateringar i deras närmiljö. Men efter att Svenskt Näringsliv tog över så jobbar ”Svenskt Landskapsskydd” bara med att motarbeta vindkraft, alla annan form av industriella exploatering är bara positiv!

 7. Kåre - 30 november, 2012

  Dette stinker lange veier.Er bare til fordel for de rike og de som har makt.Typisk at det er borgelige politkere i med denne bandit gjengen også.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Pisa: Elever med utländsk bakgrund presterade bättre

Att antalet elever med utländsk bakgrund blivit fler har inte påverkat årets Pisa-resultat negativt jämfört med 2012... 0Inga delningar

Veckans graf: Nästan var femte pensionär under EU:s fattigdomsgräns

Stor brist på sjuksköterskor och lärare


Johanna Senneby

Fackkritiker blir Trumps arbetsmarknadsminister

Donald Trump kommer att utse den fackkritiska snabbmatskedje-vd:n Andy Puzder till arbetsmarknadsminister. 0Inga delningar

Bring överklagar Arbetsmiljöverkets miljonböter

Fler får indragen sjukpenning


Kent Källqvist

Palestina firar jul i terrorns skugga

I dag hade de tre vise männen inte kommit fram till Jesusbarnet i Betlehem. 0Inga delningar


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016
  pengaropolitik