Jämställdhet Under en livstid tjänar en manlig akademiker i snitt 2,6 miljoner kronor mer än sina kvinnliga kollegor. Men två akademiska jobb går mot trenden – där tjänar kvinnorna mest.

Akademikerförbundet Saco har gått igenom 37 akademiska yrken och numera finns det två yrken där kvinnor tjänar mer än män – arkitekt och veterinär.

Nya siffror från Sveriges Arkitekter visar att ingångslönen för kvinnliga arkitekter som utexaminerats 2017 i snitt var högre än för manliga. Kvinnliga arkitekter tjänade i snitt 31 800 kronor, medan männen får 31 500. Året innan var lönen lika mellan könen. Något SVT Nyheter var först med att rapportera.

På en livstid tjänar nu kvinnliga arkitekter en procent mer än sina manliga kollegor. Den skillnaden finns sedan 2014 också bland veterinärer.

För andra akademikeryrken ser siffrorna annorlunda ut. I genomsnitt tjänar manliga akademiker 16 procent mer än kvinnliga. Under en livstid betyder det 2,6 miljoner kronor.

Och sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön.

Tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har sagt att utvecklingen går åt rätt håll, men att det går för långsamt.

– Det går dock inte tillräckligt fort och vi har därför skärpt kraven på lönekartläggning varje år tillsammans med andra åtgärder i diskrimineringslagstiftningen för att öka takten, sa Åsa Regnér i början av året till SVT Nyheter. 

Enligt 2017 års rapport från Världsekonomiskt Forum (WEF) har Sveriges jämställdhet ökat på det ekonomiska planet och är hög när det gäller utbildning, politisk representation och deltagande. Däremot har jämställdheten minskat när det gäller hälsa och överlevnad.