Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna

vårdbolag 8 av 10 vd:ar i de största vårdbolagen är män. Men Vårdföretagarna tycker inte att de har något ansvar att öka jämställdheten i branschen – förutom att verka för bättre villkor för företagande generellt.

SvD Näringsliv har granskat jämställdheten i de tio största bolagen inom vårdsektorn. Kartläggningen visar att 8 av 10 vd:ar är män och att fyra av tio bolag inte når upp till minst 40 procent kvinnor i sina styrelser.

I ledningsgrupperna är jämställdheten bättre; 9 av 10 bolag har minst 40 procent kvinnor där.

– Jag tycker inte att det här är tillräckligt, eftersom det här är en bransch där 70 procent av medarbetarna och ansvariga för verksamheten är kvinnor säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på branschorganisationen Vårdföretagarna som är en del av Almega till Dagens Arena, om SvD:s siffror

På frågan om varför det är så ojämställt i den absoluta toppen säger han att det beror på att logiken är likadan som i de flesta andra stora börsbolag, det vill säga att man letar efter personer med erfarenhet av att leda stora bolag, oavsett vilken bransch de kommer ifrån. Och det är oftast män.

– Tittar man på näringslivet i helhet tycks det tyvärr vara så att man ofta tittar i kretsen närmast omkring sig när det gäller rekrytering, säger Håkan Tenelius.

Samtidigt säger Håkan Tenelius att han inte tvivlar på att bolagen letar efter den bästa kompetensen.

Gör Vårdföretagarna något för att ändra på den här ojämställdheten?

– Det viktiga är ju att branschen får fortsätta att finnas och växa. Diskussionen om vinstbegräsningar är ett hinder om fler kvinnor ska våga starta företag. Vi gör också vad vi kan för att lyfta fram duktiga företagare, och där tar vi ingen hänsyn till kön, men många av företagarna som förekommer där är kvinnor.

Ni framhäver ofta att vinst i välfärd gynnar kvinnors företagande då vården domineras av kvinnor. Innebär ojämställdheten i toppen ett problem för den retoriken?

– Bilden i hela branschen är inte att det är ett misslyckande. Så jag tycker inte att vi har ett problem försvara vår argumentation. Sedan skulle jag gärna se fler kvinnor på ledande positioner.

Att kvinnor fortsätter att leda och utveckla företag i vårdbranschen, kommer i sin tur skapa ett bättre underlag av kompetenta ledare som de stora vårdjättarna kan rekrytera, vilket kan öka jämställdheten, säger Håkan Tenelius.

Samtidigt är Håkan Tenelius noggrann med att betona att vårdföretagarbranschen i sig är mer jämställd än många andra branscher om man ser till alla bolag och inte bara de största.

Enligt Vårdföretagarna som hänvisar till SCB var 43 procent av de operativa cheferna inom företag med 250 anställda eller fler kvinnor. I hela branschen har 53 procent av vård- och omsorgsföretag en kvinna som vd, enligt SCB-siffror som SvD Näringsliv hänvisar till.

Försundas vd Susanne Sidén säger till SvD att hon upplever att det är svårare att vara kvinna och vd i branschen än att vara man i samma roll. Finns det en kultur i de stora vårdbolagen som missgynnar kvinnor?

– Jag kan inte uttala mig om hur det är att vara kvinna i de stora bolagen idag, men i de bolag jag har insikt i kan jag inte se några jämställdhetsproblem.

Skulle ni på Vårdföretagarna kunna göra mer riktade insatser för jämställdhet, som kan öka andelen kvinnor i toppen?

– Vårt ansvar är att underlätta för företagande i den här branschen, säger Håkan Tenelius.