FOTO: Shanon O'tool/flickr

PERONALBRIST Sommarmånaderna innebär ett ökat tryck på vården. Nu varnar lokala vårdförbund för att personalbristen hotar såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet.

Sjukhusen arbetar febrilt för att lösa bemanningssituationen inför sommaren. Men intresset för att vikariera är svalt. Vårdförbundens lokala ordföranden beskriver situationen som kaotisk och bland medlemmarna finns en oro för att underbemanningen kommer att påverka arbetsmiljön och patientsäkerheten. Anne Karin Grande Höglund är avdelningsordförande för Vårdförbundet Västra Götaland.

–Ingen vill att patienter ska komma till skada så man tänjer sig in i det längsta. Är någon sjuk på kvällspasset får de fortsätta gå när dagen är slut, är det någon sjuk på natten får man fortsätta på natten. Det är ett katastrofscenario som utspelar sig.

– Jag var igår på NÄL (Norra älvsborgs lassarett reds. anmärkning). Vid halv åtta låg patienterna redan i korridoren. Det här går ut över patientsäkerheten. Vårdar man patienter i korridorer och fönstersnuttar finns inte de tekniska hjälpmedel som finns vid sängplatser, säger Anne Karin Grande Höglund.

Jenny Olsson är ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten, en region som dragits med personalbrist under hela året.

– Att arbetsgivaren beordrar anställda att arbeta övertid brukar vanligtvis ske under sommaren eller vid extrema situationer. Nu har vi sett det redan under våren vilket gör oss väldigt oroliga, för vi har redan jobbat så otroligt hårt, säger Jenny Olsson.

– Vi är i en situation som blir svårare och svårare för varje år. Vi har befunnit oss i en situation där höst, vinter och vår har liknat våra tidigare somrar och sen kommer sommaren på det, man tror inte att det kan bli värre men så blir det det, säger Gunilla George avdelningsordförande för Vårdförbundet Stockholm.

Stockholms läns landstings chefläkare Johan Bratt medger att läget inför sommaren är tufft. Men man bör inte enbart fokusera på akutsjukhusen menar han. Inför denna sommar står Stockholm bättre rustat, menar Bratt, och lyfter bland annat fram Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) en vårdform allt vårdas inom och bidrar till att minska trycket på akuterna.

– De akuta sjukdomarna tar inte semester även om våra medarbetare behöver det. Det finns en brist över hela landet och sommaren innebär en utmaning. Det vi får göra är att nästan uteslutande fokusera på den akuta vården, vi minskar det vi kan minska av en planerade vården så länge det inte innebär en medicinsk risk.

För att lösa bristen på sjuksköterskor bemannar många sjukhus upp med undersköterskor. Anne-li Rosengren, undersköterska och ordförande för Kommunals landstingsgrupp i Stockholm, berättar att ansvaret och arbetsbördan för undersköterskor ökar avsevärt under sommarmånaderna.

– När arbetsgivaren hyr in mycket sjuksköterskor blir det en jättetung belastning för undersköterskorna, de kan alla rutiner och hittar i vården. Det är de som står för kontinuiteten och stommen som hela vården står på.

Det finns också farhågor om att man ska få semestern indragen. I maj kom en dom från Arbetsdomstolen som gör det lättare för arbetsgivaren att tvinga vårdpersonal att flytta eller dela upp semester. För att säkerställa att sjukhusen är bemannade tecknar vissa sjukhus avtal med så kallad extrapassersättning, vilket innebär att man jobbar utöver sin sysselsättningsgrad mot att få en högre lön.

–På sikt är det ingen lösning att säga att tar du tre extra pass så får du tusen kronor extra. Det är hela tiden en minimibemanning, det finns ingen som helst luft i systemet ifall någon skulle bli sjuk, säger Anne-Li Rosengren.

Sommarens akuta personalbrist har också lett till en del innovativa rekryteringsförsök från sjukhus. Sjukhus på Gotland har erbjudit attraktiva förmåner för ”fastlänningar” som kan spendera sommaren på ön.

– De erbjuder gratis resa, gratis boende och högre lön, varför skulle man då vilja stanna här uppe? säger Jenny Olsson på Vårdförbundet i Västerbotten.

De lokala vårdförbunden beskriver sin situation som en en ond spiral som aldrig tar slut. Arbetsmiljön och de dåliga lönerna gör att många väljer bort sjukhusen. Det i sin tur gör att det blir ännu färre folk och ännu värre arbetsmiljö. Jenny Olsson tror att om inte något radikalt görs åt situationen kommer unga helt enkelt välja bort yrket.

– Det vi märker är att flera av de som läser till sjuksköterska hoppar av under studietiden när de gör sin praktik och ser vilka påfrestningar yrket innebär, säger hon.