Förslaget att lägga ner Centrum för Lättläst kritiseras. Det behövs breda satsningar på personer med lässvårigheter menar Författarcentrum Öst.

Kritik riktas mot förslaget att lägga ner Centrum för Lättläst, som på uppdrag av regeringen arbetar med att göra texter tillgängliga för personer med lässvårigheter. Det handlar om personer med funktionsnedsättningar, dyslexi, invandrare och äldre.

Nu är planen att skapa ett kunskapscentrum för litteratur på lättläst svenska. Insatserna ska inte längre riktas mot skolan, utan i stället ska ett kunskapscentrum med inriktning specifikt på personer med funktionsnedsättningar inrättas. Kalle Güettler, ordförande för Författarcentrum Öst, är kritisk.

– Samhället får inte svika väldigt breda grupper, och deras behov är enormt stora. De behoven kan inte enbart täckas av en kommersiell förlagsmarknad. För lönsamheten är så liten och det finns små grupper även inom dem som de kallar sekundära som inget förlag skulle vara intresserat att producera för.

– Det innebär att våra resultat i nästa PISA-undersökning kommer sjunka ännu mera. Det behövs mycket mera lättlästlitteratur för många grupper inom skolan och det behövs väldigt mycket mer kompetens bland personalen som förmedlar. Både lärare och bibliotekarier, säger Kalle Güettler.

I dag är sista remissdagen för förslaget. Kulturdepartementet har ännu inte hunnit ta ställning till de inkomna svaren.