FOTO: Openminder/flickr

DIGITAliSERING Minst 400.000 svenskar står utanför det digitala samhället, visar en undersökning. Tvärtemot vad många tror är problemet inte övergående skriver forskare på DN-debbatt.

Forskningsprojektet Ung teknik, äldres vardag fokuserar på 65- 85 åringars internetvanor. Undersökning visar att var femte äldre helt saknar apparaterna som krävs för att använda internet. Det skulle innebära att 400.000 svenskar delvis saknar möjligheter att sköta viktiga samhällskontakter, skriver forskarna i DN.

De menar dessutom att siffrorna kan vara i underkant, då personer som saknar teknik är mindre benägna att delta i enkätundersökningar.

Enligt forskarna kommer också framtidens äldre kommer att ställas inför samma problem. Digital teknik är dyr och resurserna som krävs för att vara digitaliserad tenderar att minska under pensionsåldern. Dessutom är dagens teknikskiften snabbare och ställer högre krav på användaren än vad till exempel gårdagens radio gjorde.

Digitaliseringen som genomförs i bland annat offentlig sektor har bortsett från att en stor del av befolkningen inte har haft nytta av den, skriver forskarna. Inte bara äldre saknar eller har svårt att använda digital teknik och alternativen för att sköta myndighetskontakter måste fortsatt kunna skötas via till exempel brev, telefon eller besök.