Kjell Johansson, Ylva Lundkvist Fridh, Thomas Hahn och Carl Schlyter, partiföreträdare för Vändpunkt.

klimatpolitik Avhopparen från MP, Carl Schlyter, presenterade i dag med tre andra företrädare det nya partiet Vändpunkt. Ett första mål är att kunna ställa upp i EU-valet – men tiden är knapp för att nå dit.

Utgångspunkten för Vändpunkts politik är klimatfrågan, men flera av partiets förslag har ekonomisk omfördelning och decentralisering som en bärande del. Carl Schlyter lyfter behovet av  samarbete istället för konkurrens, och han tror att partiet kan locka väljare som är besvikna på regeringsöverenskommelsens bristande klimatåtgärder och politik som ökar inkomstklyftor.

– Många tycker att en politik för att minska klyftorna är vänster, jag tycker att det är logik, sa Carl Schlyter under partiets presskonferens på torsdagsmorgonen.

Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi och en av de andra partiföreträdarna, kallade Vändpunkts politik för »liberal« i ordets egentliga mening.

Partiet satsar nu på att kunna ställa i valet till Europaparlamentet, men för det krävs 1 500 namnunderskrifter och att man lyckas skramla ihop 500 000 kronor inom två veckor. Enligt initiativtagarna har 300-400 personer hittills hört av sig och velat bli medlemmar.

När det gäller om det långsiktiga målet är en riksdagsplats var svaret inte helt tydligt.

– Självklart tror vi att vi gör mest nytta om vi kommer in i riksdagen, men det finns olika sätt att påverka i politiken. En del är att förflytta debatten. När debatten hamnar tillräckligt nära vårt parti kan man börja samarbeta kring budget, och sedan så småningom hamna i riksdagen, sa Carl Schlyter.

Vändpunkt vill driva en klimatpolitik med ett rättviseperspektiv, där det ska kosta mer för de som bidrar till mer koldioxidutstläpp. Förebild är en nyinförd koldioxidskatt i Kanada där intäkterna fördelas jämnt tillbaka till befolkningen.

– Sverige har i dag miljöskatter är i dag drygt 100 miljarder kronor per år. Om hälften av den summan gick tillbaka till medborgarna skulle det bli 5 000 kronor till varje person om året, eller 1 600 kronor i månaden till en barnfamilj, sa Thomas Hahn.

Vändpunkt vill också återinföra arvs- och förmögenhetsskatt, men bara för de 1-2 procent rikaste i befolkningen, som Thoams Hahn påpekade. Dessutom ska en fastighetsavgift återinföras, även den med utgångspunkt i bostadens värde vilket bland annat ska göra att glesbygdsbor inte drabbas för hårt.

Ylva Lundkvist Fridh är själv landsbygdsbo, folkhögskolelärare och aktiv i organisationen Hela Sverige ska leva. För henne är Vändpunkt ett välkommet alternativ mellan de gröna partierna, som hon anser står för långt högerut ekonomiskt, och de röda partierna som hon menar fokuserar för mycket på förstatligande.

– Vägen framåt är den frihetliga vägen där fokus är på social rättvisa, men där rättvisan inte ska bara framtvingas av en stat utan skapas av ett aktivt medborgarskap där man har mycket inflytande över politiken och sin arbetsplats, säger Ylva Lundkvist Fridh.

För att glesbygden ska leva är några av de prioriterade frågorna att intäkter från naturresurser som skogsbruk, vattenkraft och gruvnäring i större utsträckning ska gå tillbaka till lokalsamhället, men också att underlätta för socialt företagande.

– Jag ser själv hur det växer fram byskolor och kooperativa bensinmackar och förutsättningarna för det företagande är inte bra i Sverige, sa Ylva Lundkvist Fridh.

Hissentreprenören Kjell Johansson som också företräder Vändpunkt, säger att han drivs av klimatfrågan och de ekonomiska klyftorna i samhället.

– Själv föddes jag med förmånen att ha en förmåga att kunna skapa mitt liv och jag blev ganska tidigt ekonomiskt oberoende. I dag känner jag att det inte finns något parti som passar mig och som har en vettig fördelningspolitik – jag skulle inte lida av att betala lite mer i skatt, sa Kjell Johansson.

Förutom Carl Schlyter ingår MP-avhopparna Annika Lillemets och Valter Mutt i Vändpunkts styrelse.

Max Andersson, EU-parlamentariker för MP, meddelade i veckan sitt avhopp från listan av kandidater till Europaparlamentsvalet för Miljöpartiet, och angav bland annat minskad systemkritik och den nya regeringsöverenskommelsen som skäl. Han hör dock än så länge inte till Vändpunkts medlemmar, även om Carl Schlyter säger till Expressen att de två haft kontakt.

Miljöpartiets tillförordnade partisekreterare Marléne Tamlin kommenterar Vändpunkts bildande för Dagens Arena.

– Även om jag såklart helst skulle se att alla gröna krafter kan enas i Miljöpartiet har jag full respekt för att de här personerna har hittat andra vägar för sitt engagemang, säger hon.

Hur ser ni på deras kritik mot Miljöpartiet och inte minst den regeringsöverenskommelse ni har ingått nu?

– Vi känner oss trygga i vår politik och i våra vägval. Vi har en bredd när det gäller både politik och strategi, vilket det kanske mer handlar om här. När det gäller regeringsöverenskommelsen är det ju en strategisk fråga hur man ser på vår roll här och nu. Men det finns en stark majoritet i MP för att gå in i den här regeringen och göra skillnad för människor här och nu, säger Marléne Tamlin.

Om Vändpunkt lyckas ställa upp i valet till Europaparlamentet, kommer det att påverka hur MP förhåller sig till deras budskap till exempel om klimatpolitik med mer fokus på omfördelning?

–  Vi vet än så länge väldigt lite vad de kommer driva för politik. Den gröna omställningen måste vara rättvis och ta hänsyn till olika förutsättningar i landet, och till ekonomiska klyftor. Vi har ett helt program för landsbygden, och en sak som är på gång är ändrat reseavdrag, säger Marléne Tamlin..