Kat Jayne, Pexels

Personal på HVB- och LSS-boenden i landet löper större risk än befarat att utsättas för våld på jobbet. Det visar en granskning som Arbetsmiljöverket nu genomför.

Ännu pågår Arbetsmiljöverkets tillsyn, men av de boenden som har granskats hittills bedöms 70 procent ha brister som måste åtgärdas. Det rapporterar P4 Väst.

– Jag är lite överraskad över att man inte gör mer riskbedömningar, säger Peter Burman, som är projektägare för tillsynen på Arbetsmiljöverket till Sveriges Radio.

Han säger att det är mycket vanligare att personal på HVB-hem och LSS-boenden blir sjukskrivna efter att ha utsatts för hot och våld i sitt arbete, än vad det är i andra branscher.

Över 40 procent av anmälningarna om arbetsskador på de här boendena handlar om hot och våld, att jämföra med sju procent i andra branscher.

Bland anmälningarna till Arbetsmiljöverket finns grova exempel på våld som att en anställd utsatts för stenkastning av en boende, och att en annan blivit kastad till golvet genom att en boende tagit tag om den anställdes hår.

Arbetsmiljöverkets tillsyn fortsätter under 2019, och Peter Burman hoppas att arbetsgivarna framöver tar de här problemen på större allvar.