Bild: stock.xchng

våldsamma män Kommuner bör bli skyldiga att erbjuda hjälp till män som slår och som vill ändra sitt beteende. Det menar regeringens utredare som presenterar sina förslag i dag.

I en artikel på DN Debatt presenterar regeringens utredare tillika Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, tillsammans med utredningssekreteraren Charlotte Eklund Rimsten, en rad förslag som de under dagen ska överlämna till regeringen.

De fyra punkterna som föreslås handlar om att kommuner ska bli skyldiga att erbjuda det som kallas »kvalificerade påverkansinsatser riktade till våldsutövare«. Denna skyldighet för socialnämnden bör skrivas in i socialtjänstlagen, tillsammans med den skyldighet som redan finns i lagen när det gäller att hjälpa de som utsätts för våld.

Utredningen vill också att vården ska ta ett större ansvar för att förebygga våld, och man vill att det skapas ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling kring de här frågorna.

Dessutom bör myndigheter och lokala offentliga instanser arbeta med samlat kring de personer som har identifierats som våldsamma.

Uppdraget har tagit sikte på vilket stöd som kan erbjudas de män som vill ha hjälp att sluta slå, och berör alltså inte de våldsamma män som inte är motiverade att ändras, eller som saknar självinsikt.