FOTO: Blonoinkrand/flickr

MUTOR Vägmålare vittnar om en utbredd mutkultur på Trafikverket i Norrland. Myndigheten ska ha känt till mutorna i över ett år utan att agera, uppger TV4:s Kalla Fakta.

På uppmaning av sin uppdragsgivare berättar en före detta vägmålare att han räckt över 50 000 kronor i ett kuvert till en tjänsteman på Trafikverket. En annan vägmålare berättar att gåvor såsom golfutrustning, Ipads och svetsar, har gömts längs vägkanten för att senare hämtas upp av tjänstemännen.

I gengäld har Trafikverkets beställare skrivit ut bluffakturor, och på så sätt har båda parter kunnat berika sig. Detta har också resulterat i flera märkliga beställningar; vägmålarna har bland annat ombetts måla kantlinjer på grusvägar.

Flera entreprenörer uppger att mutsystemet varit systematiserat sedan många år tillbaka. Trafikverket ska enligt Kalla Fakta ha känt till mutkulturen i ett och ett halvt år, men först nu, efter att ha blivit granskade av programmet, väljer man att göra en polisanmälan.

Förbindelserna mellan entreprenörerna och Trafikverkets tjänstemän tros ha fördjupats på dyra middagar som vägmålarföretagen bjudit på.