Karl Pfeifer, Arbetsgivarverket och Veera Littmarck, ST.

MYNDIGHETSFLYTT Snart ska Arbetsdomstolen pröva om medarbetare kan tvingas att flytta till ny ort för att få behålla sina jobb och rätt till omställningsvillkor.

Tvisten rör de omlokaliseringar av statliga myndigheter som regeringen aviserade förra veckan. Under slutet av 2018 och början av 2019 ska runt 500 jobb på sju myndigheter flytta från Stockholm till andra orter runt om i landet.

En av dem är Fastighetsmäklarinspektionen som ska flytta till Karlstad. Nu har bland andra facket ST drivit frågan till AD om huruvida anställda kan tvingas att flytta med till den nya orten för att ha rätt till sina jobb. Det rapporterar tidningen Arbetet.

Tvisten rör huruvida anställda som inte vill flytta med måste säga upp sig själva, vilket leder till ekonomiska förluster, eller om företaget måste säga upp dem på grund av arbetsbrist. Om det hade handlat om ett privat företag hade läget »glasklart« varit det sistnämnda, enligt facket ST:s förbundsjurist Veera Littmarck.

Enligt Veera Litmarck vilar antagandet att anställda ska följa med verksamheten dit den flyttar på åldrade begrepp från 1970-talet.

– Så ser inte den statliga arbetsrätten ut i dag utan den bygger på det enskilda avtalet våra medlemmar har. Det står inget i deras anställningsavtal om anställningsort, säger Veera Litmarck till Arbetet.

Men motparten Arbetsgivarverket anser att de har stöd i sin tolkning att den anställde är knuten till myndigheten, oavsett ort, om inte något annat specifikt sägs i den enskildes anställningsavtal.

– Vår uppfattning är att det följer av anställningsavtalet med staten och framgår av förarbeten att en anställning i staten är knuten till myndigheten även om myndigheten flyttar på sig, säger Karl Pfeifer, chefsjurist på Arbetsgivarverket som organiserar alla statliga arbetsgivare.

Enligt Karl Pfeifer är frågan huruvida statligt anställda som inte vill flytta med sin myndighet har arbetsskyldighet på den nya orten av betydelse för hur omställningsavtal ska tillämpas.

– En del förmåner som ingår i omställningsavtalet kan falla bort, säger han.