FOTO: Free-photogallery.org/flickr, Karl Baron/flickr

AVTAL 17 Majoriteten av landets mackanställda och Ikeas serveringspersonal har fått nya kollektivavtal. Båda avtalen löper över tre år.

Efter tre dagar långa förhandlingar tecknade igår Transportarbetarförbundet ett nytt avtal med Motorbranschens arbetsgivarförbund (MAF) och Petroleumbranschens arbetsgivarförbund (PAF). Det totala värdet för avtalet hamnar på 6,5 procent och motsvarar det av industrin normerande märket, skriver Transportarbetaren.

Avtalet för mackanställda gäller för tre år och Transportarbetarförbundet framhåller att de begränsat möjligheten för arbetsgivare att skära ner på personalstyrka.

– Vi fick igenom ett visst skydd mot när arbetsgivaren ”hyvlar” tjänster, säger Transports förhandlare Magnus Larsson till Transportarbetaren.

– Det innebär att arbetsgivare som vill skära ner tjänster åtminstone måste betala den gamla högre lönen under en tid som motsvarar uppsägningstiden för den anställde. Alltså en till sex månader.

Tidigare i veckan slöts också ett nytt avtal för anställda på Ikea-serveringar. Hotell- och restaurangfacket enades med Svensk Handel om ett treårigt avtal  med löneökningar på 1 489 kronor för samtliga lönenivåer, undantaget personal under 20 år.  I avtalet finns också en ny skrivning om omställningstid vid så kallad hyvling av sysselsättningsgrad, rapporterar Hotellrevyn.