Oscar Ernerot tv. FOTO: Sebastian Sandström, Jonathan Koss Read/flickr

På måndag håller ILO sin 98:e konferens i Genève. Stater, fack och arbetsgivare samlas för att diskutera årets teman: migration, klimatfrågor och »från krig till fred«. Turkiet kan bli ett hett ämne, tror LO:s internationella ombudsman. 

– Vi behöver motverka rovdriftsekonomiska intressen i de stater som går från krig till fred, och se till så att utsatta människor inte utnyttjas, säger Oscar Ernerot, LO:s internationella ombudsman.

ILO (Internationella arbetsorganisationen) har som ändamål att stärka arbetsvillkor globalt och verkar som FN:s självständiga fackorganisation. Mest känd är kanske organisationen för sina konventioner, som är medlemsländernas juridiskt bindande överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 

Det handlar om allt från massuppsägningar, tvångsarbete och en auktoritär regim som gör åverkan på arbetsmarknaden

På konferensen arbetar också organisationen för att sätta press på länder där försämrade arbetsvillkor uppmärksammats. Ett land som Oscar Erneroth tror kommer diskuteras flitigt i år är Turkiet.

– Det handlar om allt från massuppsägningar, tvångsarbete och en auktoritär regim som gör åverkan på arbetsmarknaden.

ILO har sedan tidigare i uppdrag att utreda Israels behandling av arbetare på palestinska ockuperade områden. LO kommer prioritera frågan under årets konferens.

– Vår position är en tvåstatslösning, men just nu går det åt fel håll. Trakasserierna av arbetare och civila blir värre och värre. Relationen med israeliska facket är bra men vi kommer fortsätta ge vårt stöd till palestinska arbetare, säger Oscar Ernerot.

Sveriges regeringsrepresentant är i år Ylva Johansson som bland annat kommer diskutera Global deal; Ett initiativ för ökad dialog mellan arbetsmarknadens partner på global nivå. Förslaget har tagits fram av bland annat Stefan Löfven i samarbete med ILO.

Oscar Ernerot menar att konferensen har allra störst nytta för länder med mindre utvecklade ekonomier. Där kan ILO:s konventioner vara de enda riktlinjerna som finns på arbetsmarknaden.

– I Sverige är ILO:s konventioner och rekommendationer det absoluta golvet och används sällan. I andra länder är ILO det enda instrument som finns. I länder som Burma och Guatemala får man slåss för att överhuvudtaget komma hit. Vi ger dem stöd ekonomiskt, och i Burmas fall har det varit fråga om ren smuggling för att få hit representanter.

– Sen är det viktigt att bara träffas och verka för att ILO ska växa, vi har länge sett ett tydligt mönster i att arbetsgivare försökt söndra och försvaga ILO, säger Oscar Ernerot.

Det finns dock ILOkonventioner som Sverige ännu inte ratifierat – konventionen om hushållsarbete från 2011 reglerar arbetsvillkor för hushållsanställda.

– Vi har tjatat länge om det här och äntligen har regeringen frågan ute på remiss. Arbetsgivarna tycker dock att den komplicerar och menar att det inte finns hushållsanställda i Sverige, säger Oscar Ernerot.