Bild: Flickr/Kenny_lex och polisen

POLISBRIST Polisen i Region Mitt har gått under minimibemanning flera gånger i sommar och många poliser har redan tagit ut årets övertidstimmar, säger Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg.

All utvärdering och statistik om hur polisen har klarat sin bemanning är ännu inte sammanställd för sommaren, men huvudskyddsombudet Emma Cronbergs bild är att semestertiden i år har varit ännu tyngre än förra året, framför allt i de delar av Sverige som har haft ett ökande antal skjutningar och mord.

– Sommaren har varit jättetung. Det har varit svagt tyngre än förra året eftersom vi var ännu tröttare och slitnare nu när vi gick in i semesterperioden än förra året. Det har varit många övertidstimmar, framför allt i Region Stockholm och Region Mitt, rapporterar man in den bilden, säger hon.

Flera tillbud har kommit in till Polisförbundet om att Region Mitt har gått under minimibemanningen i sommar och enligt Emma Cronberg har det varit nära även i Stockholmsregionen, vilket det har rapporterats om i bland annat Svenska Dagbladet.

Det är i den yttre ingripande verksamheten som personalen i de två regionerna inte har räckt till, det har även saknats tekniker och resursbristen beror både på att mängden grova brott har varit hög under sommaren, jämfört med exempelvis Region Syd och Region Bergslagen, där mängden grova brott med dödlig utgång har minskat jämfört med förra året, menar Emma Cronberg.

– Det som oroar mig som skyddsombud är också att redan inför sommaren hade väldigt många poliser redan tagit ut sin övertid på 200 timmar för det här året och det var redan innan semesterperioden började, vi måste bli fler, säger hon.

I statsminister Stefan Löfvens sommartal i Eskilstuna i förra söndagen presenterades en miljardsatsning på polismyndigheten. Två miljarder kronor under 2018 ska hjälpa polisstyrkan att bli fler. Fram till 2024 vill regeringen se ytterligare 10 000 poliser.

Emma Cronberg vill att pengarna framför allt satsas på arbetsvillkor och arbetsmiljö, för att det också ska bli en attraktiv arbetsplats och kunna locka fler att arbeta som polis.

–  Det krävs fler poliser och det krävs bättre förutsättningar för att förmå folk att orka stanna i yttre tjänst och vid utryckningar. Vi vill se humana arbetstider, sen krävs det också en lön så att du har råd att arbeta som polis och bo i Stockholm till exempel, säger hon.