Bild: IAF
Bild: IAF

A-kassan När alliansen 2007 tredubblade a-kasseavgiften sjönk medlemsantalet dramatiskt. Men trots att avgiften nu är på samma nivå som före 2007 är medlemsantalet lägre än före tappet.

Totalt var drygt 3,5 miljoner personer medlemmar i en a-kassa år 2016, visar siffror från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Det motsvarar en täckningsgrad på 72 procent av arbetskraften.

För tio år sedan var dock betydligt fler personer medlemmar i a-kassan. Men i januari 2007 genomförde den dåvarande alliansregeringen stora förändringar av a-kassan och den genomsnittliga avgiften för icke-arbetslösa medlemmar tredubblades. Följden blev att antalet medlemmar minskade med nästan en halv miljon och täckningsgraden sjönk från 83 till 71 procent.

akassa

Sedan 2014 ligger avgiften åter på ungefär samma nivå som 2006. Men trots det har medlemmarna inte återvänt. Visserligen ökar antalet medlemmar något men bara i takt med arbetskraftens tillväxt, vilket innebär att täckningsgraden är ungefär densamma som efter avgiftshöjningen.

— Före 2007 var det ganska självklart att gick man med i facket gick man också med i a-kassan. Men i och med den kraftiga avgiftshöjningen 2007 började medlemmarna ta ställningen till medlemskapet i a-kassan. Och det tankesättet finns nog kvar, trots att avgifterna sänkts. Sedan tror jag också att unga människor har sämre kännedom om a-kassan, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Melker Ödebrink tror också att utvecklingen med kortare och osäkra anställningar påverkar medlemsutvecklingen.

— Många tänker nog — ofta på goda grunder — att de arbetar för lite för att ha rätt till a-kassa.