Flygvy över hamnen i Göteborg. (Foto: Göteborgs hamn)

hamnkonflikten Hamnarbetarförbundet har i ett mejl bett om sympatiåtgärder från LO. Tommy Wreeth, ordförande för Transport, ser inte hur Transport kan sympatistrejka för ett syfte som hotar deras egna intressen. 

– Det är en väldigt annorlunda situation än normalt när det gäller sympatiåtgärder. Vi är genom vårt avtal bundna av fredsplikt, säger Tommy Wreeth.

Tommy Wreeth säger att han har tagit emot ett mejl från Hamnarbetarförbundet, men att deras vädjan om sympatiåtgärder var ställt till LO, varför han inte tycker att det är helt tydligt om det riktar sig till Transport som enskilt förbund.

– Jag har oerhört svårt att se att vi skulle strida för något vi redan har. De är erbjudna ett andrahandsavtal, som jag förstår det, men vill ha samma ställning som Transport har i dag, säger Tommy Wreeth.

Han säger också att det är ett märkligt sätt från Hamnarbetarförbundet att hantera frågan, då de två fackförbunden knappt har haft någon kontakt under det senaste året.

Enligt Tommy Wreeth är lösningen att Hamnarbetarförbundet går upp i Transport, och han påminner om att perioden då hamnarbetarna fanns inom Transport är längre än den som gått sedan 1970-talet när Hamnarbetarförbundet bildades.

När det gäller själva grunderna för strejkvarslet, nämligen inte minst lockout på lediga dagar, är Transport däremot helt på Hamnarbetarförbundets sida.

– Jag delar oron angående åtgärder från arbetsgivarsidan. Det är bland det kraftfullaste jag har sett med. Det är väldigt märkligt att man gör en fridags-lockout som praktiken innebär att man kan få löneavdrag i efterhand, säger Tommy Wreeth.

– Sådana åtgärder skulle slå hårt mot vilket LO-förbund som helst.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, säger att LO tagit emot mejlet från Hamnarbetarförbundet centralt, men att de skickat det vidare till vart och ett av sina medlemsförbund så han menar att LO centralt inte tar ställning till frågor om sympatiåtgärder.

Han skulle dock bli förvånad om något förbund ställer upp och sympatistrejkar för Hamnarbetarförbundet.

– I så fall går man emot 100 år av demokratiskt fattade beslut inom LO, som går ut på att vi vill ha ett fackförbund på varje arbetsplats, så det skulle vara en början på en nedmontering av den modellen, säger Torbjörn Johansson.

Liksom Tommy Wreeth på Transport ser han det som svårt att strejka för ett förbund som hotar Transports position i hamnarna.

Hur ser du på Sveriges Hamnars lockout-åtgärder?

– Vi har allt att vinna på att det inte är begränsat vilka åtgärder man kan vidta i en konflikt. Men det är klart att hade de gjort det här mot ett LO-förbund hade vi alla varit skogstokiga. Det är en kraftfull åtgärd, kan jag konstatera.

Hur hade LO mött en sådan lockout?

– Då hade vi antagligen stannat Sverige. Men det är därför vi har en LO-familj som stöttar varandra. Hamnarbetarna har valt att ställa sig utanför.