FOTO: Trafikverket press

SNABBUTBILDNIG Trafikverket startar en snabbutbildning för nyanlända ingenjörer. 50 elever har nu börjat en Järnvägsutbildning för nyanlända i Ängelholm.

Kursen är nio månader lång och innehåller yrkessvenska och praktik, samt utbildning inom antingen bygg och anläggning, maskinteknik, datateknik, elektroteknik eller väg- och vattenbyggnad.

Andreas Sjöberg är avdelningschef HR på Trafikverket och initiativtagare till projekt JUNA, som står för Järnvägsutbildning för nyanlända.

– Det hela började egentligen med ett rop från branschen. De hade svårt att få rätt kompetens och visste inte hur de skulle lösa rekryteringen. Samtidigt hade vi regeringsuppdraget att erbjuda nyanlända praktik, och då väcktes idén till projekt JUNA. Redan tidigt var det viktigt att skapa ett ordentligt projekt, att göra något på riktigt, säger Andreas Sjöberg i ett pressmeddelande.

Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen är också involverade i projektet. Utbildningen är baserad på diskussioner med företag i branschen för att se till att alla elever blir högvärdiga järnvägsingenjörer. Efterfrågan från branschen är stor, med en ingenjörsexamen från hemlandet har de som slutför utbildningen chans att få jobb direkt.

– I princip garanterar branschen anställning för alla som genomgår kursen, uppger projektansvarige Thomas Frost i pressmeddelandet.