Finansminister Magdalena Andersson (S) och EU-kommissionären Pierre Moscovici under ett möte förra året. Bild: Europeiska rådet.

skatteflykt Flera lagförslag på EU-nivå är på gång, med syftet att försvåra skatteflykt. Men svenska regeringen tvekar om hur de ska ställa sig till att kräva att stora företag ska publicera information offentligt om sin skatt.

I början av veckan möttes EU:s finansministrar. Med avslöjandet om skatteläckan Paradise papers, som kom i söndags, har mycket uppmärksamhet riktats kring de lagförslag som EU-länderna arbetar med för att hindra skatteflykt.

Ett av förslagen som diskuterades under tisdagens möte handlar om att skapa en »svart lista« över länder som möjliggör för företag att undgå skatt genom att etablera sig där. Igår uppgav mötets ordförande, den estländske finansministern Toomas Tõniste, att förhoppningen är att ta ett beslut om en sådan lista på nästa möte med finansministrarna i början av december, skriver DN.

Men listan är en känslig fråga, då flera EU-länder själva har utmärkt sig för att locka till sig företag och förmögenheter med låga skatter.

Ett annat EU-förslag handlar om att företag ska tvingas redovisa öppet, på sina hemsidor, vad de tjänar och hur mycket de skattar i varje medlemsland. Det här är ett förslag som svenska regeringen är tveksamma till att säga ja till.

»Frågan om huruvida informationen ska publiceras på företagens hemsidor eller inte har regeringen inte tagit ställning till. Fokus just nu är att fler länder ska delta i informationsutbytet av land för land-rapporteringen mellan skattemyndigheterna« säger finansminister Magdalena Andersson (S) i en skriftlig kommentar till Dagens Arena.

Ministern syftar på den internationella överenskommelsen om så kallad land för land-rapportering där det första utbytet mellan skattemyndigheter kommer att ske under nästa år.

Systemet är resultatet av ett samarbete inom ramen för OECD och innebär att multinationella bolag med en omsättning på mer än sju miljarder kronor om året ska redovisa bland annat vinst och den skatt de betalat, uppdelat på varje land där bolaget är verksamt. Skattemyndigheter i olika länder ska sedan dela denna information med varandra.

Tora Hansjons, politiskt sakkunnig på finansdepartementet, förtydligar varför regeringen vill lägga fokus på land för land-rapporteringen.

– Det är viktigt att åtgärder på EU-nivå inte hindrar utvecklingen av den globala standarden för land för land-rapporteringen, så att länder som annars skulle kunna tänka sig att ansluta sig bedömer att de inte har någon nytta av systemet, säger Tora Hansjons.

Tidningen Europaportalen rapporterade på måndagen om kritik mot att Sverige, enligt anti-korruptionsorganisationen Transparency International, motsätter sig att företag ska redovisa sina vinster och skatter offentligt i varje land.

– Detta är en överraskning eftersom Sverige alltid ansetts som en öppenhetsförkämpe i ministerrådet. Men det är ett av de medlemsländer som häftigt kämpar mot att ha den här typen av information i offentligheten, säger Elena Gaita på Transparency International till Europaportalen.