Peter Jeppsson FOTO: press

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET Svenskt Näringsliv är positiva till att förhandla med LO om tryggare anställningar, men förvånas över fackförbundens krav på regler mot hyvling.

Igår meddelade LO att man kommer begära förhandling om tryggare anställningar. Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppson välkomnar LO:s initiativ, framförallt tycker han det är viktigt att se över Lagen om anställningsskydd, som han menar är utdaterad. LO vill också begränsa möjligheterna till visstidsanställning, vilket Svenskt Näringsliv ställer sig tveksamma till.

– För väldigt många är alternativet till visstidsanställning ingen anställning alls. Och det är ett mycket stort antal människor som går från visstidsanställning till fast anställning, säger han till Arbetsmarknadsnytt

Jeppson förvånas också över LO:s krav om regler mot hyvling.

–Den frågan var ju uppe på ett antal områden i avtalsrörelsen och man gjorde regleringar kring det på flera håll. Så jag undrar lite vad man tycker behövs ytterligare, säger han till Arbetet.