Personerna på bilden har inget samband med uppgifterna i texten.

Svenskt näringsliv anmälde i fjol Malmö stad för att använda en modell som säkrar rimliga arbetsvillkor hos stadens upphandlade leverantörer. Nu ger Konkurrensverket staden rätt.

För att råda bot på löner långt under avtal, svartjobb och otrygga anställningsvillkor införde Malmö stad 2012 modellen Vita jobb.

Den har tagits fram av Socialdemokraterna och LO-fack i samverkan. Svenskt näringsliv har riktat hård kritik mot modellen och då främst mot att kontrollen av villkoren inte görs av kommunala tjänstemän utan av fackliga ombudsmän. Som i sin tur ställs till förfogande gratis av LO-förbunden.

Svenskt näringsliv hävdade att modellen bröt mot lagen om offentlig upphandling och drog slutsatsen att LO-förbunden bara var ute efter större facklig makt och insyn i företagens ekonomi och inre angelägenheter.

I april i fjol blev Svenskt näringsliv så arga att de anmälde Vita jobb-modellen till Konkurrensverket.

»Fackets medverkan rubbar förhandlingsordningen mellan parterna och visar på bristande förståelse för upphandlingsprocessen«, sa Svenskt näringslivs konkurrensexpert Birgitta Laurent till DN.

Nu ger Konkurrensverket Malmö stad rätt i frågan. Verket kommer fram till att upphandlande myndighet, i detta fall Malmö stad, har rätt att själv bestämma vem som ska kontrollera att villkoren för upphandlingen följs.

En liknande kontrovers har det senaste året pågått även i Stockholms stad. När de rödgröna tog över makten införde de Vita jobb-modellen för stadens upphandlingar. »Vita jobb – en svart modell« kontrade Almega.

Men trots att Konkurrensverket ger staden rätt är Almegas upphandlingsexpert Stefan Holm nöjd.

– Detta begränsar omfattningen av kontrollen till leverantörernas lönespecifikationer, inbetalda arbetsgivaravgifter och personalliggare. Företagen har också rätt att vägra eller inte lämna ut uppgifter om de går för långt. Men det är fortfarande ett problem att kontrollerna utförs av fackliga ombud, säger Stefan Holm.

Dagens Arena har försökt att nå Byggnads och Roger Mogert (S), Stockholm stad.