Almedalen 2018 Svenskt Näringsliv och allianspartierna är skeptiska till Socialdemokraternas pensionsförslag. » Det är förvånande att Socialdemokraterna lägger fram förslaget, när just höjda insättningar redan har diskuterats, och avfärdats, av Pensionsgruppen.«

I Stefan Löfvens partiledartal under Almedalen vände sig statsministern till de rikaste i Sverige och sa: Nu får ni faktiskt stå tillbaka – nu är det vanligt folks tur!

Kanske är det också den tanken som någonstans finns bakom S-utspelet om höjda pensionsinsättningar. Arbetsgivarna ska stå för notan som beräknas bli 15 miljarder kronor om året.

Svenskt Näringsliv är kritiska. De tycker att ambitionen att pensionerna ska ligga på 70 procent är rimligt, men att det borde finansieras genom att det öppnas en möjlighet till ett skattegynnat privat pensionssparande.

– Företagens kostnader ökar. Det leder till sämre konkurrenskraft, därmed till lägre löner och på sikt till lägre pensioner, kommenterar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

– De 190 miljarder kronor som kommer från den allmänna löneavgiften borde innebära förutsättningar för sänkta arbetsgivaravgifter, snarare än att arbetsgivaravgifternas pensionsdel höjs.

Även allianspartierna är skeptiska. Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed tycker att det är förvånande att Socialdemokraterna lägger fram förslaget, när just höjda insättningar har diskuterats, och avfärdats som en möjlig väg, av Pensionsgruppen.

– Det blir lite som ett halvdesperat valrörelseutspel, när man inte ens har diskuterat det i Pensionsgruppen, det tycker jag är olyckligt, säger Jakob Forssmed.

Kristdemokraterna är, tillsammans med de andra allianspartierna, inne på en liknande linje som Svenskt Näringsliv. Jakob Forssmed framhåller att Sverige redan har Europas högsta arbetsgivaravgifter och att S förslag kan leda till färre jobb och på sikt därmed försvåra för långsiktigt hållbara pensioner.

Samtidigt vill Kristdemokraterna att pensionera ska höjas, på både kort- och långsikt. Prioriteringarna ligger dock på att göra någonting här och nu, genom höjt bostadstillägg.

En aspekt på pensionerna som Jakob Forssmed tycker det pratas för lite om är att svenskar etablerar sig på sent i livet.

– Långsiktigt måste det till reformer för ett hållbart arbetsliv. Vi pratar gärna om hur man ska kunna jobba lite längre när man är äldre, men vi har en väldigt sen inträdesålder i Sverige och det påverkar kraftigt.

Det alliansparti som tydligast sagt nej till S förslaget är Centerpartiet.

Läs mer: S vill höja pensionsavgiften: »Viktigaste beskedet hittills i valrörelsen«