Foto: Flickr/Karl Schmeck
Foto: Flickr/Karl Schmeck

DISKRIMINERING Chansen att bli kallad till intervju efter en jobbansökan faller kraftigt redan i 40-årsåldern. Närmare pension är chansen att få en intervju mycket låg, och effekten är starkare för kvinnor än män. Det här en studie av två forskare som i dag skriver på DN Debatt.

Det är nationalekonomerna Magnus Carlsson vid Linnéuniversitetet och Stefan Eriksson vid Uppsala universitet som bestämde sig för att göra ett experiment för att testa hur utbredd åldersdiskrimineringen egentligen är på arbetsmarknaden, skriver de på DN Debatt. De skickade drygt 6 000 ansökningar från påhittade sökande som gavs en ålder på mellan 35 och 70 år. Förutom åldern gavs de sökande exakt samma meriter.

Resultatet visade att chansen att bli kallad till intervju hos arbetsgivaren minskade kraftigt redan när den sökande är runt 40 år. En ökad ålder på tio år medför fem procentenheters lägre chans till jobbintervju, och ju närmare pensionsåldern desto svårare är det att upplevas som intressant hos arbetsgivaren. Dessutom var effekten starkare för kvinnor än för män.

För att försöka hitta förklaringar till att arbetsgivaren väljer bort sökande ju äldre de är, genomförde forskarna en enkätundersökning till ett representativt urval av arbetsgivare. Den visade att arbetsgivarna oroar sig för att vissa egenskaper som de anser är viktiga, förloras hos arbetstagare som är över 40 år. Det handlar om förmågan att lära sig nya saker, att vara anpassningsbar och flexibel, samt driven och initiativrik.

Studien har gjorts inom sju yrken: administratörer, kockar, lokalvårdare, restaurangbiträden, butikssäljare, företagssäljare och lastbilsförare.