Bild: News Øresund - Peter Mulvany
Bild: News Øresund - Peter Mulvany

Nästa vecka går HRF ut i strejk om parterna inte lyckas komma överens. Konflikten handlar om hur märket ska tolkas, och facket stödjs av LO.

Hotell- och restaurangfacket, HRF, har varslat om strejk från den 19 april vid 19 arbetsplatser om en lösning inte nåtts innan dess. Skälet till konflikten är att motparten Visita säger nej till fackets krav om extra satsningar på de lägst avlönade.

Bråket handlar om hur det så kallade märket som parterna inom industrin kommit överens om ska tolkas. Och facket har stöd från LO. Sex LO-fack har varslat om sympatiåtgärder, bland annat Handels och Seko.

Arbetsgivarna menar att märket är fastställt till 6,5 procent i löneökningar på tre år. LO, å andra sidan, anser att parterna inom industrin enats om en låglönesatsning för alla som tjänar under 24 000, utöver löneökningarna på 6,5 procent.

För HRF, som har en förhållandevis stor andel lågavlönade, skulle löneökningarna därmed hamna på över 7 procent, och därmed undergräver facket märket, enligt Svenskt Näringsliv.

Medling pågår nu mellan parterna för att undvika konflikt.