FOTO: Göteborgs hamn press

Strejkrätten Den utredning som regeringen har tillsatt med anledning av konflikten i Göteborgs hamn jobbar med ett förslag om att begränsa strejkrätten, erfar Ekot.

Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn.

Enligt en källa till Ekot har ett förslag tagits fram som förhindrar fackförbund, med några undantag, att kunna ta till stridsåtgärder om arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal med en annan part.

Strejkrätten ska finnas kvar för det konkurrerande facket om syftet är att få till ett kollektivavtal, men flera villkor måste vara uppfyllda, till exempel måste det fack som redan har avtal godkänna det konkurrerande fackets strejk.

Läs mer: Göteborgs Hamns vd välkomnar inskränkt strejkrätt

Bakgrunden till förslaget ligger i Göteborgs hamn. Företaget som driver en del av Göteborgs hamn, APM Terminals, har tecknat kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, då de har branschavtalet över hela landet. I Göteborg är dock Hamnarbetarförbundet största fackförbund och tidigare har de suttit med som en likvärdig part vid fackliga förhandlingar, något APM Terminals nu sagt nej till.

Hamnarbetarförbundet har inte varit bundna av den fredsplikt som gällt mellan Transport och arbetsgivaren, och har kunnat ta till stridsåtgärder. Arbetsgivaren har svarat med lockout.

Läs mer: Avgrundsdjup klyfta mellan facken

Konflikten har pågått i två år och de båda parterna har inte lyckats komma överens. Det har bland annat fått statsministern att reagera.

– Det är en konflikt som har fått pågå alltför länge och vi måste ta tag i den, och göra någonting men det kommer inte att innebära någon försämrad strejkrätt för löntagarna, ingen generell försämring, sa Stefan Löfven i helgen på Socialdemokraternas valkonferens.

Utredaren Tommy Larsson har till den 31 maj på sig. Han säger till Ekot att det inte finns något färdigt förslag.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har tidigare sagt till Dagens Arena sagt att han förstår varför regeringen har tillsatt en utredning.

– Går det inte att lösa kan man inte utesluta en lagstiftningsändring. Men vi har varit tydliga med att vi inte kan acceptera ett lagförslag som ger en maktobalans på arbetsmarknaden och som leder till »avtalsshopping«. Vi vill inte ha »avtalsshopping«, men kan man lösa den frågan då har jag inga problem med en ändrad lagstiftning.

Men han tillägger också att han tror att arbetsgivaren vill använda situationen till att genomdriva Svenskt ­Näringslivs krav på en inskränkning av konflikträtten.

– Arbetsgivarsidan vill att konflikträtten inskränks, det kan de inte dölja ens om de ville. Det går inte att utesluta att de använder situationen för att få igenom lagändringskraven.

Läs mer: LO säger inte strikt nej till lagändring