Orwar

”Carema slutade att lägga anbud när vi införde den policyn kring hållbar upphandling.”

Den brittiska motsvarigheten till finansdepartementet har antagit ett förslag som förbjuder företag som under de senaste tio åren fällts för skattebrott från att lägga anbud vid offentliga upphandlingar. I Sverige har man ingen nationell policy kring förbjuden skatteplanering i samband med offentlig upphandling.

Men på kommunnivå lever frågan och Kalmar kommun ligger i framkant. I sin upphandlingspolicy kräver de att deras leverantörer inte skall ha någon koppling till företag baserade i skatteparadis. Bertil Dahl, vänsterpartistiskt kommunalråd i Kalmar, berättar för Dagens Arena varför man ställer kravet.
– Vi anser att kommunen har ett ansvar då det kommer till hur skattepengar hanteras och vi politiker måste se till att de används på ett riktigt sätt. Vi ser kopplingen mellan det vi upphandlar och möjligheten att påverka en utveckling åt rätt håll. Kommunen måste inse att man är stora upphandlare och att man kan påverka företagen.
– Jag är övertygad om att kommunens invånare inte vill att vi skickar pengar till skatteparadis. De vill att vi använder varenda krona i vår verksamhet på omsorgsfullt sätt.

Vad är tanken med upphandlingspolicyn?
– Det skall vara ett dokument där vi använder vår kraft som uppköpare till att påverka utvecklingen åt rätt håll. Vi har ju en dimension till, vi säger ofta att det inte får förekomma barnarbete och sådant i de produkter vi upphandlar. Och vi upphandlar mängder av skolmaterial, plasthandskar i omsorgen, datorer och allt möjligt. Där har vi också gått med i något som heter SKL:s leverantörsuppföljning, där 50 kommuner i dag har gått ihop med en summa pengar där man gör en internationell revision på en del varor och följer dem så långt man kan och ser att de är producerade under villkor som är acceptabla.

Det finns motsättningar mellan ert förslag och lagen om offentlig upphandling. Hur gör ni för att hantera detta?
– Vår policy kring skatteparadis har inte ställts på sin spets. Det beror på att Kalmar kommun lägger ut väldigt lite av driften på entreprenad. Men vi vet att Konkurrensverket granskar oss, även om de inte har kommit fram till någon slutsats ännu. Jag är inte säker på att vi kan vinna juridiskt, men vi vinner människor och genom en sådan policy flyttar vi fram positionerna.

Än så länge är det väldigt få som ställer den typen av krav i Sverige men Bertil Dahl tror att det kommer bli fler. Han pekar också på att Kalmar kommuns policy lett till att frågan nu lyfts också i rikspolitiken.
– Jag vet att Jonas Sjöstedt nämnde både Kalmar och Helsingfors i partiledardebatten för någon månad sedan. Debatten finns där och kommer mer och mer på alla plan. Vi vet att det diskuteras även på landstingsnivå. Skulle alla ställa samma krav skulle det skapa en otrolig kraft bakom det. Företagen är känsliga för de här yttringarna när man ställer krav.

Vad händer om man bryter mot er policy?
– Dels är det en uppförandekod vi har som företagen skriver på. Det har vi betraktat som ett juridiskt dokument egentligen, där man ser att vi ställer krav kring skatteparadis och där bryter man ju egentligen avtalen om man gör något annat.

Samtidigt medger Dahl att det är svårt att leda i bevis att ett företag placerar pengar i skatteparadis, och att följa upp och kontrollera företagen.
– Det tar tid, kraft och pengar och där tror jag att man måste gå ihop i ett antal kommuner och regioner för att hjälpas åt i det här, säger han och fortsätter:
– Kommunerna har ofta samma typer av upphandlingar, samma varor, så att det är ju lätt att samarbeta i de här frågorna och det ger ju en annan kraft att åstadkomma något.

Policyn har dessutom redan skrämt bort vissa företag.
– Carema slutade att lägga anbud när vi införde den policyn kring hållbar upphandling. Om det var en tillfällighet, eller om de inte vill ha en debatt, det vet jag inte.