Lena Högback, Skolinspektionen och Olle Burell (S), skolborgarråd. Bild: Skolinspektionen och Lieselotte van der Meijs.

skola Enligt skolborgarrådet Olle Burell (S) har staden sedan i våras signalerat brister på den skola i Spånga som idag stängdes av Skolinspektionen. »Ett beslut som jag välkomnar« säger skolborgarrådet.

I morse kunde Dagens Arena berätta att Skolinspektionen vidtagit den ovanliga åtgärden att ge en skola verksamhetsförbud med nästintill omedelbar verkan.

– Det är femte gången vi stänger en skola på det här sättet, sedan 2011 när möjligheten infördes i skollagen, säger Lena Högback, enhetschef på Skolinspektionen.

Skolan som har stängts heter Svenska Interkulturella skolan och är en fristående skola med 200 elever som under upprepade tillfällen fått allvarlig kritik från Skolinspektionen utan att åtgärda bristerna.

En akut faktor vid beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud var att skolan skulle avhysas från sina lokaler den 28 december. Enligt Skolinspektionen har skolan länge försökt mörka att de skulle bli av med lokalerna så snart, men i själva verket löpte kontraktet ut redan i somras. Skolans huvudman hade på eget bevåg valt att inte lämna lokalerna och stod nu inför avhysning.

Men trots det allvarliga i att bedriva skola utan att veta var eleverna ska ta vägen efter jullovet, menar Lena Högback att det inte var avgörande för Skolinspektionens beslut.

– Vi förelägger med vite för ett antal andra brister. Vi ser att vi hade lagt ett tillfälligt verksamhetsförbud även om skolan inte stod inför att bli av med sina lokaler, säger Lena Högback.

Det avgörande är istället helheten och huvudmannens sätt att hantera, eller inte hantera, de problem som uppenbarligen funnits på skolan.

– Huvudmannens ansvarstagande är det som är huvuddelen i vår kritik. Att det får gå så här lång tid utan att man hittar lokaler, och med en rad andra problem som obehöriga lärare, säger Lena Högback.

Olle Burell (S) är skolborgarråd i Stockholms stad, och han säger att han länge har hört talas om allvarliga problem på Svenska Interkulturella skolan.

– Vi har från Stockholm stad två gånger under året, i våras och i höstas, gjort orosanmälan till Skolinspektionen om skolan. Det är de som har statens uppgift att göra tillsyn och nu har de fattat ett beslut som jag välkomnar, säger Olle Burell.

Problemen som han hade vetskap om rörde främst lokalerna, där kontraktet gått ut. Under hösten har staden också mottagit ett brev med diverse uppgifter om missförhållanden på skolan som kommunicerats med Skolinspektionen.

Med bakgrund i den här kännedomen har staden redan i höstas börjat förbereda sig för att hitta alternativa skolplaceringar för eleverna på Svenska Interkulturella skolan, vilket kommuner är skyldiga att tillhandahålla.

Enligt Olle Burell  kommer alla skolans elever, som är bosatta inom Stockholms kommun, att erbjudas en plats i en kommunal skola.

– Vi följer upp nu var eleverna bor, och i första hand ska vi försöka erbjuda skolplats i deras närområden, men många bor inte där skolan ligger som jag förstår, säger han.

Redan för tio år sedan avslutade Stockholms stad Svenska Interkulturella skolans tillstånd att bedriva förskola. Det är den enda skolverksamhet som kommunen styr över. Hos Olle Burell hörs en viss frustration över att statens kvarnar ibland maler för långsamt när det gäller att agera mot missförhållanden

– Det här aktualiserar frågan om vilka krav staten egentligen ställer på olika aktörer som startar skola? säger Olle Burell.

– Generellt har jag länge varit ganska kritisk till att vem som helst får starta skolor och att det i Stockholm finns ett antal religiösa friskolor som inte har den kunskap som behövs för att driva skola, fortsätter han utan att vilja namnge några skolor.