TRANSPORT Transport har fått en ny ordförande. Med liten marginal valdes Tommy Wreeth till ny ordförande för Sveriges stormigaste fackförbund.

– Jag är jättestolt över att ha fått det här förtroendet från kongressen och hoppas att jag kan leverera och ge medlemmarna det de behöver, säger Tommy Wreeth.

Valet stod mellan kassören Tommy Wreeth och tillförordnade ordförande Markus Pettersson. Det blev en jämn kamp och när röstsiffrorna var räknade hade Wreeth vunnit med 115 mot 103.

Den stora utmaningen för den nytillträdde ordföranden blir att ena ett splittrat förbund. Under våren har det blåst ordentligt. I mars avgick Lars Lindgren efter att att Aftonbladet avslöjat att medlemspengar gått till ordförandens spritnotor och bjudresor, något Lindgren menade varit en del i en maktkamp. Tommy Wreeth vill tona ner påståendena om interna stridigheter i förbundet.

– Vi har alltid varit ett förbund med starka viljor och det är därför det är ett så bra förbund. Olika intressen är inget ovanligt, det är något som uppstår inför varje kongress. Jag ser det inte som en maktstrid utan snarare som den yttersta formen av demokrati, säger Wreeth.

En mandatperiod i Transport är på fem år, men historiskt sett svår att fullfölja. Sedan 1968 har fyra av fem ordförande avslutat sitt uppdrag i förtid. Nu hoppas fackförbundets nye ordförande att intrigerna tillhör det förflutna.

–Vårt förbund har alltid haft starka profiler som inte varit rädda för att uttala sig, då blir man utsatt. Jag ser delvis ett annat ledarskap där man jobbar mer i team och i samförstånd. Jag är ordförande, men jag kan inte ensam vara Transport när det finns 60. 000 medlemmar, säger han.

Enligt Tommy Wreeth själv ligger den stora utmaningarna i att säkra medlemmarnas villkor på arbetsmarknaden.

– Vi ser en åkerirörelse i förfall med utländsk konkurrens som är både osund och oseriös. Vi har en taxibransch som är helt avreglerad och överetablerad. Vi har en bemanningsbransch där man istället för mössan i hand står med mobiltelefonen i hand.

Tillförordnade ordföranden Markus Pettersson väljer efter förlusten att helt lämna Transport. Enligt Arbetet fanns inom förbundet en önskan att ha kvar Pettersson på hans tidigare post som förbundssekreterare.

Under onsdagen fattades också ett beslut om en ny alkoholpolicy. Ingen alkohol får längre köpas för förbundets medel.

– Det är bra att vi får en tydlig och enkel regel att förhålla sig till. Ju mindre individ och ju mer regelverk desto bättre, säger Tommy Wreeth.