Bild: robertDouglass/flickr.com/cc

Professor Stefan Svallfors förklarar varför han har nominerat Edward Snowden till Nobels fredspris. Vem som får priset tillkännages i dag, fredag, klockan elva.

Visselblåsaren Edward Snowden som avslöjade amerikanska NSA:s topphemliga signalspaningsprojekt PRISM, borde få Nobels fredspris 2013. Det tycker sociologiprofessorn Stefan Svallfors som nominerat Snowden.
– Han borde få priset eftersom det han har avslöjat ett väldigt obehagligt övervakningssystem som faktiskt berör oss allihop som samhällsmedborgare. I den meningen tycker jag han har gjort en insats av den typen som Nobelkommittén tidigare har belönat. Dessutom har han gjort det till en väldigt stor personlig kostnad vilket gör det till en hjältemodig insats, säger Stefan Svallfors.

Har han någon chans?
– Nej, jag tror inte det. Det vore oerhört om han skulle få det. Men poängen med att nominera Snowden var att väcka opinion för hans sak och det har vi lyckats med över förväntan, säger han.

Här är Stefan Svallfors nominering i sin helhet:

Bästa kommittémedlemmar!

Jag föreslår att 2013 års fredspris tilldelas den amerikanske medborgaren Edward Snowden.

Edward Snowden har – i en hjältemodig insats till stor personlig kostnad – avslöjat förekomsten och omfattningen av den övervakning den amerikanska regeringen ägnar elektronisk kommunikation världen över. Genom att sätta ljus på detta övervakningsprogram – som bedrivs i strid med nationell lagstiftning och internationella överenskommelser – har Edward Snowden bidragit till att göra världen en liten smula bättre och säkrare.

Genom sin personliga insats har han också visat att enskilda medborgare kan stå upp för grundläggande fri- och rättigheter. Detta exempel är viktigt eftersom det allt sedan Nürnberg-rättegångarna 1945 stått klart att devisen ”jag lydde bara order” aldrig kan hävdas som ursäkt för handlingar som strider mot mänskliga fri- och rättigheter. Trots detta är det mycket ovanligt att enskilda samhällsmedborgare uppvisar den insikt om sitt personliga ansvar och det mod Edward Snowden visat i sitt avslöjande av det amerikanska övervakningsprogrammet. Även av denna anledning är han en synnerligen prisvärd kandidat.

Beslutet att tilldela 2013 års pris till Edward Snowden skulle – utöver att vara välmotiverat i sig självt – också bidra till att rädda Nobels fredspris från det vanrykte det ådrog sig genom det förhastade och illa genomtänkta beslutet att tilldela den amerikanske presidenten Barack Obama 2009 års pris. Det skulle visa att kommittén är beredd att stå upp till försvar för mänskliga fri- och rättigheter, även när ett sådant försvar ses med oblida ögon av världens dominerande militärmakt.

Med vänlig hälsning
Stefan Svallfors

Professor i sociologi vid Umeå universitet