FOTO: Anders Löwdin

BOSTADSRÄTTER För att trissa  upp priserna på stora bostadsrättslägenheter snedfördelas ofta föreningarnas månadsavgifter. Enligt en granskning gjord av Swedebank och Sparbankerna får nyproducerade smålägenheter täcka de stora lägenheternas driftskostnader.

Enligt den så kallade likbehandlingsprincipen ska föreningar sätta månadsavgifter i relation till ytan. Nu rapporterar Swedbank att delar av bostadsbranschen struntar i reglerna. Avgiften per kvadratmeter varierar i vissa fall med 60 procent eller mer, skriver Svenska Dagbladet.

Med särskilt låga avgifter för stora lägenheter kan bostadsrättsproducenterna sälja extra dyrt. Kostnaden läggs då istället på de inte lika priskänsliga smålägenheterna.

Swedbank och Sparbankerna har granskat närmare 30 bostadsrättsföreningar inom nyproduktionen i olika delar av landet. Enligt Swedbank kan det i vissa fall röra sig om avgiftsskillnader per kvadratmeter på över 70 procent. En nybildad förening i Sigtuna tog ut 75 procent mer per kvadratmeter i årsavgift för den minsta lägenheten jämfört med den största.

– Risken är stor att de som köper små nyproducerade lägenheter får bära delar av de större lägenheternas driftskostnader. Det kan knappast vara meningen, säger Arturo  Arques, privatekonom på Swedbank till SvD.

Innan månadsavgifterna slås fast måste varje bostadsprojekt först godkännas av en ekonomisk intygsgivare. En intygsgivare som vill vara anonym säger till SvD att han godkänner upp till 25 procent högre årshyra per kvadratmeter för smålägenheter.

Carl-Magnus Oredesson vid Boverket säger att marginella skillnader kan accepteras, men vid större avvikelser måste sakliga skäl finnas annars kan det innebära lagbrott.