Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

friskolor De fem största skolkoncernerna har växt mer än dubbelt så snabbt som antalet elever, under de senaste fem åren, skriver Svenska Dagbladet.

Läsåret 2013/14 gick drygt 42 000 elever i någon av skolorna som tillhör bolagen Internationella Engelska skolan (IES), Academedia, Kunskapsskolan, Fridaskolorna och Futuraskolan. Läsåret 2017/18 hade antalet elever i samma skolor ökat till 56 200, skriver SvD.

Den största av koncernerna är IES, och det är också det bolag som har vuxit mest från 2013, hela 64 procent. I dag går 23 000 elever hos någon av IES:s skolor.

När det gäller köerna till de stora skolkoncernerna är siffrorna osäkra menar både IES och Kunskapsskolan. Det här eftersom det är möjligt att köa till flera skolor samtidigt, vilket sannolikt ökar kösiffrorna.

Trots det har Internationella Engelska skolan hela 190 000 »registreringar« i sin kö, enligt egna uppgifter, men av dem bedöms runt 70 procent vara unika ansökningar, enligt koncernens  pressansvarige Jonathan Howell.  Det här eftersom vissa elever registrerar sig på flera av IES-skolor för att vara säkra på att få plats på någon av dem.

Till Kunskapsskolan står 11 000 elever i kö till nästa läsår, vilket innebär 3–4 registreringar per plats, uppger deras vd Fredrik Lindgren.