På torsdagen presenterade SKL siffror på antalet överbeläggningar i olika landsting. Mariette Björk på Vårdförbundet menar att politikerna måste se verkligheten och hitta en lösning på problemet. 

Den senaste tiden har sjukhusen upprepade gånger rapporterat om överbeläggningar och brist på vårdplatser. Nya siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar vilka landsting som hade flest antal överbeläggningar i januari-februari. Där ligger landstinget i Gävleborg i topp, följt av Västerbotten och Västmanland. Dalarna och Jönköping hade lägst antal överbeläggningar. Det rapporterar Ekot om på torsdagen.

Då det gäller antalet patienter som måste placeras på fel avdelning på grund av platsbrist toppar landstingen i Gotland och Halland.

Att göra direkta jämförelser mellan olika sjukhus och landsting är dock inte är möjligt enligt SKL, eftersom landstingen mäter på olika sätt.
– Men det visar sig ändå vara stora skillnader mellan olika sjukhus och landsting, säger Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på SKL till Ekot.

I januari hade samtliga landsting fler patienter än vårdplatsern. Det rapporterar Vårdförbundet. Mariette Björk på Vårdförbundet i Skaraborg menar att det behövs en politisk lösning.
– Politikerna måste se verkligheten. Vi har överbeläggningar hela tiden och det kan inte vara rimligt att vi ska ha det. Hur än den här överbeläggningsstatistiken ser ut, så ser man att platserna räcker inte till. Vi ska ju effektivisera och minska patientskadorna, och det här kan ju i stället bli tvärtom, säger Mariette Björk, Vårdförbundet i Skaraborg till Ekot.