Greta Berg, foto: SKL, Polisbil, foto: josephzhon. Flickr.

POLISBRIST Flera kommuner och landsting säger att kostnaderna för säkerhetsvakter har ökat på grund av bristande polisresurser. SKL ser risken att kommunala skattepengar går till trygghetsåtgärder som staten egentligen ska stå för.

Under sommaren har det rapporterats om att flera kommuner och landsting anlitar väktare som följd av polisbrist. Det är radioprogrammet »I lagens namn« i Sveriges Radio P1 som har undersökt kommunernas och landstingens kostnader för vaktbemanning. Enligt den enkätundersökning som radioprogrammet skickade ut rapporterar 140 av 200 svarande kommuner och landsting att kostnaderna för väktare har ökat och 35 av dem kopplar ökningen till en upplevelse av brist på poliser.

Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är bekymrade över att kostnader för allmän ordning, som den statligt finansierade polisen ska upprätthålla, kan ha vältrats över på kommunerna.

– Vi kände till att allt fler kommuner anlitar vaktbolag i olika former. Och jag ser det såklart som allvarligt om kommunerna eller landstingen tycker att det beror på polisiär frånvaro, säger Greta Berg, trygghets- och säkerhetsexpert på SKL.

Frågan om medlemmarnas kostnader har varit uppe flera gånger, säger hon, men menar att den är komplex på flera sätt.

– Det är ganska så svårt att mäta vilka kostnader kommunen faktiskt har för vaktbolagen och om man ska ta med kommunala bolag i beräkningen eller inte. Sen är också frågan om vad som är en polisiär uppgift och vad som inte är det – en fin gränsdragning.

Greta Berg påpekar samtidigt att polisens sätt att organisera antalet poliser runt om i landet, med en högre koncentration av poliser i områden med högre brottslighet kan ställa till det för delar av landet som inte har så hög brottslighet.

– Det är ju framför allt i glesbygden som man har problem med att det inte finns några poliser och att man har väldigt långa utryckningstider och det beror ju också på att det inte händer så mycket brott där. Ur en polisiär synvinkel så kan man ha en viss förståelse för att man prioriterar så. Men för kommunen och medborgaren så är inte det här okej. Vi ska ha en polis i hela landet och vi ska ha rätt att känna oss trygga och vi ska ha en lättillgänglig polis, säger hon.