Bild: SEB

70 miljarder kronor. Så mycket har stulits från europeiska statskassor, enligt ett nytt avslöjande om avancerade aktieaffärer där SEB och flera andra storbanker har haft en avgörande roll.

Det handlar om handel med aktier som passerar flera ägare på kort tid, och kring tidpunkten när utdelningen, alltså utbetalning av vinst, görs till aktieägarna. Genom att ridåer skapas kring vem som egentligen äger en aktie, har uppläggen möjliggjort att flera inblandade har kunnat kräva tillbaka vinstskatt på en och samma aktieutdelning.

Till de inblandade bankerna hör förutom SEB, Commerzbank, Crédit Suisse, Merryll Lynch, Deutsche bank och många fler. Bara SEB ska ha hjälpt till att beröva den tyska statskassan en miljard kronor, vilket har gett dem en förtjänst på 70 miljoner kronor. Den slutsatsen drar Christoph Spengel, professor vid universitetet i Mannheim som anses vara en ledande expert inom skatterätt, och som har fått ta del av dokumenten bakom avslöjandet..

»Det är väldigt klart att SEB och alla de andra inblandade parterna var rätt välinformerade om att detta var cum-ex-transaktioner« säger Christoph Spengel till TT, apropå aktiehandelsaffären som skett enligt en metod som kallas cum-ex.

Avslöjandet har gjorts av ett internationellt journalistnätverk, där svenska SVT och TT ingår, och bygger på 180 000 dokument som har förts vidare av visselblåsare. Det handlar om e-post, rättsliga dokument och kontoutdrag.

Flera av de som sitter på de anklagades bänk samarbetar nu med tyska myndigheter för att på så sätt slippa undan straff.

Knut Kainz Rognerud är SVT:s reporter som har jobbat med avslöjandet.

– Det rör i högsta grad SEB centralt i Stockholm, särskilt som SEB i Tyskland inte längre är ett självständigt dotterbolag. Dessutom, när det gäller så här stora transaktioner så brukar ledningen vara involverad, säger Knut Kainz Rognerud.

En chef i ledningen i Tyskland ska dessutom enligt mejlkonversationer som har läckt ut uttryckligen ha planerat en stor aktiehandelsaffär med två aktiemäklare i Dubai.

– Chefen har använt en mall, vilket står längst ned i mejlet ,som innebär att VD:n och styrelsen är ansvariga för det som överenskommits, säger Knut Kainz Rognerud.

SEB i Sverige har i dag gått ut och dementerat att de skulle ha medverkat till det avancerade upplägget i syfte att svindla pengar. De förnekar däremot inte att affärerna har ägt rum.

– Anklagelserna har ingen bäring på SEB i Sverige. Brottsutredningen äger rum i Tyskland och handlar om en del i den tyska aktiehandelsaffären. Vi tar avstånd från den här verksamheten, skriver SEB:s presschef i Sverige, Frank Hojem, i ett mejlsvar till SvD.

Allt ska ha börjat i samband med finanskrisen, då ett antal bankmän och aktiemäklare som förlorat sina jobb försökte hitta nya inkomstkällor. Genom sina kontakter i banksektorn och i samarbete med en välkänd advokatbyrå inriktad på skatterådgivning i Frankfurt kunde de så småningom börja genomföra affärerna.

»Enbart en transaktion kan bestå av aktier värda mer än 1 miljard euro eller så, och de pengarna måste garanteras av banker för att affären ska kunna äga rum. Därför behövdes banker, som SEB, Deutsche bank, Barclays och BNP Paribas« säger skatterättsprofessorn Christoph Spengel.

Det handlar om upplägg som både banker och i huvudsak 11 huvudmisstänkta skattejurister och aktiemäklare har kunnat göra sig väldigt goda förtjänster på.

– Alla de huvudmisstänkta har adresser i Dubai, Schweiz och Luxemburg, och dokumentation visar att de har levt ett otroligt lyxliv, säger Knut Kainz Rognerud, som menar att även många bankanställda troligen har kunna få ut en högre bonus genom sin medverkan i de lönsamma affärerna.

Tyska myndigheter utreder just nu bedrägerier värda 50 miljarder kronor. Svindeln med aktiehandel avslöjas redan 2011 i Tyskland, men andra europeiska länger får inte ta de del av varningar, skriver TT.

Efter det kan de lönsamma aktiebedrägerierna fortsätta i bland annat Danmark, Belgien och Norge.

» Den månad när det svindlas som mest, i maj 2015, försvinner det från danska skatteverket i genomsnitt 35 miljoner svenska kronor – per arbetstimme« skriver TT.

Knut Kainz Rognerud kallar det allvarligt att SEB inte förrän i dag har offentliggjort uppgifter om en husrannsakan som ägde rum på kontoret i Frankfurt 2016. När banken i dag kommenterar uppgiften kallar den svenska presschefen händelsen för ett »besök« som enligt dem inte ska ha föranletts av några brottsmisstankar riktade mot banken.

Vad är allra mest anmärkningsvärt i det här avslöjandet?

– Att det handlar om institutioner – banker – som har ett samhällsbärande uppdrag, och som har tagit stora risker för att komma åt skatteägarnas pengar, säger Knut Kainz Rognerud.