Tre av fyra svenskar tycker att svenska löner och arbetsvillkor ska gälla även för de som kommer till Sverige som utstationerade arbetstagare. Även bland borgerliga väljare är stödet starkt.

Sifo har på uppdrag av Socialdemokraterna i Europaparlamentet gjort en undersökning om hur svenskar ser på villkoren för EU-medborgare som arbetar tillfälligt i Sverige, som utstationerad arbetskraft.

76 procent av de tillfrågade svarar ja på frågan om svenska löner och arbetsvillkor ska gälla även utstationerade arbetstagare i Sverige.

17 procent håller inte med och sju procent är tveksamma eller svarar att de inte vet.

När det gäller politiska sympatier bland de svarande är Vänsterpartiet och Socialdemokraterna överrepresenterade bland dem som vill ha lika lön för utstationerade: 86 procent av de som sympatiserar med S eller V förespråkar likabehandling.

Även bland borgerliga väljare tycker sju av tio svarande att de tycker att lika lön och villkor ska gälla även för de som arbetar tillfälligt i Sverige. Lägst stöd för lika lön märks bland Liberalernas anhängare, 62 procent, följt av SD, med 68 procent.

Något fler män än kvinnor generellt stöder lika lön och villkor, medan stödet är lägre bland personer över 65 år.

För ett par veckor sedan röstade Europaparlamentets sysselsättningsutskott, och senare ministerrådet, igenom förslag som ska skärpa kraven på att betala lika lön till utstationerade arbetstagare, något som varit en hjärtefråga för svenska regeringen och svenska socialdemokrater.

Sifo har i sin undersökning gjort 1 000 telefonintervjuer, mellan den 23 och 26 oktober.