arbetsliv Könsstereotypa val i yrkeslivet grundläggs tidigt i ungas utbildningsval. Det visar en studie från Lunds universitet där 2 600 ungdomar intervjuats, rapporterar Sverige Radio.

– Redan vid gymnasievalet kan vi se att pojkar och flickor väljer olika typer av utbildningar som sedan fortsätter i högskolan och ut i yrkeslivet. När man är 15 kanske det inte är så lätt att styra över vad man blir påverkad av, säger Una Telhed, projektledare för studien till Sveriges Radio Ekot.

Ungdomarna i studien har intervjuats inför sina val till gymnasium och högskola. Det visar sig att deras val befäster den redan starkt könssegregerade arbetsmarknaden.

Och förklaringar till varför unga killar och tjejer fortsätter att göra traditionella studie- och yrkesval kan anas i deras svar, enligt Una Telhed.

Killarna visar upp en större självsäkerhet, och svarar att de tror att de skulle klara av både kvinno- och mansdominerade yrkes. Tjejerna däremot tvivlar på om de skulle klara av vissa mansdominerade yrken.

Det finns också en oro hos ungdomarna för att man inte skulle trivas på en utbildning som domineras av det andra könet.

Forskarna hoppas att man genom att tala om de här frågorna på ett nytt sätt ska kunna påverka unga att göra mindre traditionella val. Det handlar om att bekämpa föreställningen om att anlag gör att män respektive kvinnor passar bättre för vissa sorters, olika, yrken.

– Vi tror att det kan vara en bra ide att börja prata om »könslikhet«, istället för könsskillnad, säger Una Telhed.