Visions förbundsordförande Veronica Magnusson

Avtal 2017 Vision, Akademikerförbundet SSR, SKL och Pacta är överens om ett sifferlöst treårigt avtal för landsting, regioner och kommunala bolag.

Idag torsdag kom Vision, Akademikerförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och arbetsgivarorganisationen Pacta överens om ett nytt kollektivavtal som berör cirka 160 000 kommunala tjänstemän. Fackförbundens målsättning är att avtalet ska ge arbetstagarna bättre möjligheter att planera sin arbetstid och själva bestämma arbetsvillkor.

– Vi hade gärna sett ett ytterligare steg när det gäller möjligheten för våra medlemmar att påverka arbetstider, men det ligger i linje med de yrkanden vi hade, säger Visions ordförande Veronica Magnusson.

Under förra avtalsperioden gick Vision och Akademikerförbundet över till sifferlösa avtal. Nu har man valt att förlänga avtalet utan centralt angivna lönenivåer. Hur stora löneökningarna blir avgörs istället i den lokala löneprocessen. Veronica Magnusson hoppas att det sifferlösa avtalet kommer stärka de lokala löneförhandlingarna och leda till ökad lönespridning.

– Vi har haft individuell lönesättning och lokal lönebildning i många år, men sett att arbetsgivarna inte fullt ut har kommit loss med att sätta löner utifrån kompetens och prestation. Det här avtalet lägger större ansvar på arbetsgivarna att faktiskt göra det, säger hon.

Arbetsgivarna i SKL ser också positivt på det nya avtalet.

– Det är oerhört viktigt för oss och våra medlemmar, som innehåller så många olika yrkesgrupper och verksamheter, själva kan bestämma var och hur lönemedlen ska riktas, säger Niclas Lindahl förhandlingschef för SKL.