Trafikverket tar över besiktningen av järnvägen. Därmed anser regeringen att den uppfyllt vallöftet om att förstatliga järnvägsunderhållet. »En procent återförs till staten, det var inte vad Löfven lovade«, säger Johnny Nadérus, Seko.

Ett av regeringens vallöften var att återförstatliga järnvägsunderhållet. Igår meddelade regeringen att Trafikverket från och med oktober ska ta över besiktningen av järnvägen. I och med det har regeringen uppfyllt vallöftet om statligt järnvägsunderhåll, sa infrastrukturminister Anna Johansson till SVT.

Men Johnny Nadrérus, ordförande för Seko i Stockholm, sågar infrastrukturministerns järnvägsplaner. För det första har regeringen långt kvar till att uppfylla löftet om ett förstatligat järnvägsunderhåll, anser han.

– Att besiktningen av järnvägen återgår till Trafikverket innebär att runt en procent av järnvägsunderhållet drivs i statlig regi. Det är inte ett uppfyllt vallöfte, säger Johnny Nadérus.

Trafikverket får också i uppdrag av regeringen att driva två pilotprojekt för att jämföra helt statligt drivet järnvägsunderhåll med privat. Myndigheten ska även se över om staten ska ta över ansvaret för alla maskiner som används för underhållet.

– Vi kräver att Trafikverket också ska återfå ansvaret för snöröjning och felavhjälpning. Årligen sker 4 000 fel i Stockholm, att förhindra det bör vara en del av det förebyggande arbetet, säger Johnny Nadérus.

Ett annat krav från Seko är att de två pilotprojekten drivs på tungt trafikerade områden, exempelvis i Stockholm och Uppsala.