valet 2018 Sverigedemokraterna vill införa Sverigecenter och ge poliser rätt att bära vapen utanför tjänsten. Vänsterpartiet vill införa miljonärsskatt för minskade klyftor, och Centerpartiet går till val på att sänka ingångslöner och förenkla företagande. Det visar de tre partiernas valplattformar.


SD ballong kvadratSverigedemokraterna

Migration & integration 

 • Stoppa asylmottagningen. Enda situationen där Sverige ska ta emot asylsökande är från våra grannländer om säkerhetsläget blir sämre än i dag.
 • SD vill ha fler återtagandeavtal med tredje länder, i de fall där det inte går att nå avtal med hemländerna för de personer som ska utvisas.
 • Inför lokala kulturlotsar och etablera »Sverigecenter« i landets mest utsatta områden.

 Polisen och kriminalpolitik

 • SD vill skärpa straffen brett och göra det möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap vid terrorbrott.
 • Höj anslagen och lönerna inom polisen och ge polisen utökad nödvärnsrätt. SD vill också göra det lättare för poliser att bära tjänstevapen utanför arbetstid.

 Sjukvård

 • Max 30 dagas väntetid för specialistvård.
 • Stärk status för vårdyrkena och genomför rätt till heltid och rätt till deltid för vårdpersonal inom offentlig sektor. Ta bort delade turer.

 Familjepolitik

 • Höj föräldrapenning och underhållsstöd. Ta bort hela kvoteringen av föräldraförsäkringen. Gör det möjligt med gemensam vårdnad vid separation – även om bägge föräldrarna yrkar på enskild vårdnad.

 

vansterloggaVänsterpartiet

Vänsterpartiet går till val på att göra Sverige till ett land för alla, »inte bara för de rika«. Vid kongressen förra helgen antogs en valplattform med

Rättvisa, jämlikhet och minskade ekonomiska klyftor står i fokus, och att alla i Sverige ska ha samma möjligheter i livet oavsett »föräldrarnas bankkonton«, deras utbildning eller ditt kön.

Skatter

 • Skattesystemet ska omfördela från rika till fattiga, bland annat genom en miljonärsskatt och att se över ränteavdrag och Rut-tjänster som gynnar de mest välbeställda.

Arbetsliv

 • Inled övergången till 6 timmars arbetsdag, genom att möjliggöra förkortad arbetstid med bibehållen lön på en arbetsplats i varje kommun och landsting.

Välfärd

 • Rusta upp välfärden med mer resurser. V vill bland annat öka personalen, värna LSS-reformen och sätta upp ett nationellt måla om att det ska finnas en barnmorska per förlossning.

»Det svikna Sverige«

 • Orättvisorna mellan landsbygd och stad, fattiga och välbärgade stadsdelar ska bort. »Polis, räddningstjänst, kollektivtrafik, vård och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på landsbygd och i förorter« skriver partiet. V föreslår också att man kan få studieskulder avskrvna om man jobbar i ett bristyrke och bor i glesbygd.

Asylrätt

 • Återupprätta en »human flyktingpolitik« där den som får stanna i Sverige kan ta hit sina anhöriga och får permanent upphållstillstånd.

 

Centerpartiet c logga

Centern beskriver sin politik som att den utgår från ett ”underifrånperspektiv” i betydelsen att den tror på människans egen förmåga, när ”klåfingriga politiker och byråkrater” istället vill detaljstyra människors liv.

C vill lyssna på människors oro »utan att svartmåla, och att hitta vägar att vända oron och rädslan till hopp och framtidstro.«

Arbete och integration

 • Sänk ingångslönerna. Gör det möjligt för små företag att anställa genom bantade regler och lägre skatt. Gör om Arbetsförmedlingen. Företagande kan öka kvinnors makt och jämställdhet, RUT-tjänster är ett bra exempel på det.
 • Breddat Rut-avdrag och lägre ingångslöner är också ett recept för integration, enligt Centerpartiet, tillsammans med trygghetsskapande åtgärder i förorterna och yrkesanpassad SFI.

Landsbygdspolitik

 • Fler statliga funktioner ska utföras på mindre orter. C vill se bättre förutsättningar för jobb och företagande på landsbygden, men partier påpekar även behoven av infrastruktur så som bostäder, kommersiell och offentlig service, och järnvägar, cykelvägar, flyg och sjöfart. Den här utvecklignen hindras i dag av »regler, lagar och skatter«.

Klimat & miljö

 • Effektiv prissättning på klimatutsläpp, i Sverige, EU och globalt, bättre utsläppshandel och hårdare klimatkrav för flyg och sjöfart.
 • Kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med den förorenade Östersjön. C vill också påskynda arbetet med ett producentansvar för att påskynda återvinning och återanvändande av textilier.