Diagram som visar förändringarna i väljarsympatierna från valet i september till november 2018.

I SCB:s partisympatiundersökning för november visar det sig att väljarna i stort håller fast vid partiet de röstade på i september. Ett tydligt undantag är att S ökar med 2,2 procentenheter.

SCB släppte på morgonen sin första partisympatiunderökning sedan riksdagsvalet. Den ställer frågan »Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?«.

Svaret från svenskarna blir: Samma som sist. I alla fall i stor grad. Socialdemokraterna sticker ut genom att gå starkt framåt.

Även Sverigedemokraterna ökar (med 0,8 procentenheter), och tar en hel procentenhet av Moderaternas väljare, jämfört med riksdagsvalet. Det är den största väljarflykten från ett parti till ett annat som undersökningen visar.

Största väljarflykten upplever Liberalerna som backar hela 1,3 procentenheter, följda av KD som minskar 0,9 procentenheter och Miljöpartiet som backar 0,4 procentenheter.

MP ligger på 4 procents väljarstöd, men med en osäkerhetsmarginal på 0,3 procent är det inte säkert att de skulle klara av spärren vid ett nytt val.

Även Liberalerna skulle vara illa ute vid ett extraval. Trots att de får 4,3 procent i väljarstöd i SCB-mätningen, är osäkerhetsmarginalen 0,4 procent.

Sett till de traditionella höger- och vänsterblocken blir det rödgröna blocket hela fem procentenheter större än de fyra borgerliga partierna, med 42,9 jämfört med 37,5 procent av väljarsympatierna.

 

Så har väljarna rört sig mellan partierna mellan valet och november.

Förutom Moderaternas stora tapp till Sverigedemokraterna, tappar Liberalerna stort till Moderaterna, men även till S. S får ett stort väljarflöde från Vänsterpartiet, medan V tar röster från »övriga« och från MP.

Väljarflöden mellan partier från riksdagsvalet till november.

Partisympatiundersökningen i maj 2018

För S innebär mätningen för november en framgång även jämfört med den senaste partisympatiundersökningen, som gjordes i maj 2018. Moderaterna har däremot backat med drygt tre procentenheter hos väljarna mellan maj och november. SD låg något bättre till i maj, men skillnaden är bara 0,2 procenenheter.

Resultat av SCB:s partisympatiundersökning i maj 2018.

SCB:s undersökning har genomförts mellan slutet av oktober och slutet av november, och frågan har ställts till knappt 9 000 slumpmässigt utvalda personer. Knappt hälften, 47,3 procent, valde att inte delta.