Bild: Flickr/ Steve Greer
Bild: Flickr/ Steve Greer

ojämlik hälsa Hur länge en person blir sjukskriven skiljer sig åt mellan olika vårdgivare. Störst är skillnaderna när det gäller stressrelaterade diagnoser.

Att sjukskrivningarna skiljer sig åt i olika delar av landet kan först och främst förklaras med individuella faktorer, som kön och ålder.
Men även när man tar hänsyn till de individuella faktorerna, skiljer sig sjukskrivningstiden mellan olika län, visar en färsk rapport från Försäkringskassan.

I exempelvis Västernorrland sjukskrivs personer både längre och mindre ofta på deltid jämfört med övriga län. Men framför allt är variationen stor inom länen, det vill säga mellan olika vårdenheter.

– Det kan bero på att man på en viss vårdcentral har en viss sjukskrivningspraxis, eller så handlar det om enskilda läkare som sjukskriver på ett annat sätt än andra, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Bild: Försäkringskassan
Bild: Försäkringskassan

 

Skillnaderna är som störst när det gäller stressrelaterade diagnoser, som också ligger bakom de ökande sjukskrivningstalen.

– Det finns inte så väletablerade riktlinjer för vård och behandling när det kommer till stressrelaterade diagnoser. Skulle det finnas mer entydiga riktlinjer så skulle förmodligen skillnaderna minska.

Jan Larsson säger att det är viktigt att hälso- och sjukvården ser över sina sjukskrivningsmönster och funderar över om man har en fungerande praxis.

– Om människor blir behandlade olika så finns det risk att vissa inte tillfrisknar i rätt tid. Blir man rätt diagnostiserad får man också rätt behandling och rätt sjukskrivning.