Migrationsminister Tobias Billström. Bild: Flickr
Migrationsminister Tobias Billström. Bild: Flickr

Efter Uppdrag Gransknings uppmärksammade reportage om de kamerunska gästarbetarena kunde Dagens Arena berätta hur regeringen släpar efter med regler som skulle kunna skydda gästarbetarna. Dessutom var beskedet från Moderaterna att man inte vill gå med på de regelskärpningar till exempel TCO har föreslagit, trots de missförhållanden och felaktigheter som avslöjats vid ett antal tillfällen.

Gustav Nilsson (M), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, skrev dock då i ett mail att partiet har för avsikt att ”föreslå utökade möjligheter att återkalla tillstånd som beviljats för arbete.”

På torsdagen, efter riksdagens debatt om arbetskraftsinvandring, upprepades också löftet om en sån regelskärpning. Tobias Billström sa i debatten att han är ”stolt och glad” över reglerna för arbetskraftsinvandring.
– Men jag är samtidigt ödmjuk nog att inse att inget regelverk är säkerställt från missbruk. Man måste alltid vara vaksam, sa Billström enligt Riksdag och Departement och lovade sedan att regeringen ska genomföra en sån förändring. Förslaget uppges redan ha granskats av lagrådet.

Till DN säger Billström att regelskärpningen ”står högst upp” på hans att göra-lista.

Han är dock fortsatt motståndare till ett krav på att en arbetsgivare tvingas hålla löftet om vilken lön den som arbetskraftsinvandrar ska få. Detta eftersom han menar att vissa som migrerar till Sverige också förhandlar fram en högre lön än de är lovade.