Val 2018 Avskaffa allmän visstid, begränsa rätten till hyvling och ge rätt till faktisk anställningsgrad. Det är några av de förslag som ingår i Socialdemokraternas handlingsplan i tio punkter för det de kallar en tryggare arbetsmarknad. 

Stefan Löfven, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Handels ordförande Susanna Gideonsson presenterade på tisdagsförmiddagen en handlingsplan i tio punkter för en trygg arbetsmarknad – ett program som Socialdemokraterna går till val på.

Bland förslagen finns att begränsa det som kallas hyvling, det vill säga att en anställd plötsligt kan få sänkt anställningsgrad utan att det anses bryta mot LAS.  Handels hör till de fackförbund vars anställda påverkats hårdast av sådana neddragningar i anställningsgrad.

Nu vill Socialdemokraterna att arbetsgivare som vill dra ned tjänstgöringsgraden för anställda ska vara tvungna att ta hänsyn till turordningsregler, det vill säga den som har arbetat i 10 år ska ha ett starkare skydd än den som har kortare anställningstid.

Partiet vill också avskaffa anställningsformen allmän visstid.

– Vi har kommit fram till att vi helt vill avskaffa möjligheten till visstidsanställning utan skäl, sa Ylva Johansson.

Rätten till heltid ska stärkas, men det innebär inte att någon som arbetar deltid lättare ska få tillgång till en heltidstjänst. I stället ska den som är deltidsanställd få rätt till kortare uppsägningstid om den erbjuds en heltidstjänst, till exempel av en annan arbetsgivare.

I handlingsplanen ingår också att införa en rätt till att de faktiska timmar som man arbetar ska vara de som står i anställningskontraktet, vilket kallas faktiskt arbetstidsmått.

– I dag är det vanligt att det står fem timmar i kontraktet men i praktiken arbetar du 40 timmar i veckan, sa Susanna Gideonsson.

Att begränsa delade turer, det vill säga att man jobbar i ett uppdelat arbetspass över en dag med flera timmars paus mitt i, är ett annat vallöfte. Det kommer partiet först och främst försöka uppnå i offentlig sektor.

Inte alla förslagen i tio punkts-programmet är nya och vissa frågor är under pågående utredning. I huvuddrag handlar många av förslagen om att skärpa kontroller från myndigheter och fackförbund för att se till att arbetsgivare lever upp till exempelvis skatteregler, kollektivavtal och lönenivåer. Bland annat ska kontrollen öka över anställningar som subventioneras via Arbetsförmedlingen och när det gäller utländska företag som är verksamma i Sverige.

Socialdemokraterna vill också skärpa rätten att få F-skattsedel, för att undvika att arbetsgivare kringgår arbetsrätten genom att anlita så kallade »falska företagare« och utländska företag ska vara tvungna att anmäla sig till Skatteverket från första dagen de är verksamma i Sverige.

När det gäller arbetsmiljö vill Socialdemokraterna utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete med en särskild inriktning mot sexuella trakasserier, och arbetsgivare ska få utredningsansvar även för trakasserier som brukare eller kunder utför mot deras anställda. Myndigheten för arbetsmiljökunskap får ett särskilt uppdra att kartlätta fysisk och psykisk ohälsa i kvinnodominerade yrken.

De tio punkterna i korthet:

  1. Trygga anställningar
  2. Stopp för hyvling
  3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
  4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar
  5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen
  6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
  7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
  8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
  9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet
  10. Omställning