Bild: Karl-Petter Thorwaldsson, Skärmdump LOs hemsida
Bild: Karl-Petter Thorwaldsson, Skärmdump LOs hemsida

Arbetskraftsinvandring Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska gå till arbetslösa personer som redan bor i Sverige. »Nyanlända skulle ha stor nytta av de här jobben för att ta sig in på arbetsmarknaden«, säger Karl-Petter Thorwaldsson. 

Reglerna för arbetskraftsinvandring måste anpassas till arbetsmarknadens behov. Det skriver näringsminister Mikael Damberg (S) och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson DN:s debattsida. Förslaget om att ändra reglerna ska läggas fram av Socialdemokraternas partistyrelse på kongressen i april.

Bland annat vill man att jobb som kräver kort eller ingen utbildning i första hand tillsätts med arbetslösa personer som redan bor i Sverige.

– Det sticker i ögonen att vi har lite över 70 000 personer som har fått uppehållstillstånd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen som inte ens kommer ifråga för de här jobben, eftersom rekryteringen görs vid sidan av, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Förra året beviljades omkring 12 000 arbetstillstånd för arbetstagare utanför EU. Och enligt LO-ordföranden handlar det om 3-5000 jobb om året som inte kräver längre utbildning, exempelvis bärplockare och plantörer, som ska gå till arbetssökande i Sverige.

Innan reglerna för arbetskraftsinvandring ändrades 2008 gjorde Arbetsförmedlingen en prövning av varje ansökan om arbetstillstånd mot arbetsmarknadens behov.

Om man ska återgå till ett liknande system kan Karl-Petter Thorwaldsson inte svara på i dagsläget.

– Vi har inte satt ner foten i hur det ska gå till. Det är möjligt att man kan göra en bedömning på Arbetsförmedlingen.

Låt säga att en kock med specialkunskaper men utan formell utbildning vill arbeta i Sverige. Ska hen få göra det då?

– Det ska inte bara vara utbildningsnivån som styr, man måste kunna göra undantag. Men det här handlar inte som specialbemanning, det handlar om breda LO-yrken inom restaurangbranschen och skogsnäringen som rimligen borde kunna gå till personer som är i Sverige.

I debattartikeln nämner ni bärplockare som ett exempel. Bärplockarna jobbar ju bara under sommaren. Hur ska de kunna leva på sin lön?

– Du kan ju inte leva hela året på en sådan lön. Men för många som kommit till Sverige handlar det om att kunna visa att du kan sköta ett arbete. Det är bra många svenskar som startat sitt inträde i arbetslivet via säsongsarbete. Vi vet mer och mer och om hur viktigt det är att få in foten på arbetsmarknaden.