Carina Ohlsson och Elin Gustafsson

Arbetstidsförkortning Efter omröstning på S-kvinnors kongress gick Skånedistriktets krav om 30-timmars arbetsvecka som norm igenom. Men nu väntar arbetet med att hitta samarbetspartners att driva frågan med, säger förbundsordförande Carina Ohlsson.

Inför S-kvinnors kongress, som avslutades i går, hade flera distrikt motionerat om arbetstidsförkortning. Förslagen såg lite olika ut, bland annat föreslog Västerbottens distrikt att S-kvinnor ska driva att lagstifta om sex timmars arbetsdag. Kongressen beslutade till slut om att driva 30-timmarsvecka som norm, vilket bland annat S-kvinnor i Skåne hade motionerat om.

Elin Gustafsson, kommunalråd Lunds kommun och representant för S-kvinnor i Skåne, är nöjd över att förbundets medlemmar röstade för förslaget under helgens kongress.

– Vi är glada att S-kvinnor tar upp frågan om arbetstidsförkortning igen, det har varit en viktig fråga historiskt och ideologiskt och det är viktigt för oss att kunna säga att nu tar S-kvinnor täten, säger hon.

Frågan om arbetstidsförkortning har länge varit på dagordningen, såväl i Skånedistriktet som nationellt för S-kvinnor, säger Elin Gustafsson. Även förbundsordföranden Carina Ohlsson menar att det är en fråga som har diskuterats länge, men att det är viktigt att formulera partiprogrammet så att det är realpolitiskt genomförbart.

Förbundsstyrelsen svarade på motionerna utan att vare sig bifalla eller avslå dem och hänvisade till positionen som flera fackförbund har intagit: »Rätt till heltid, bättre villkor och arbetsmiljö för kvinnor måste säkras först, för att undvika ökad ojämställdhet«, skrev de i ett svar till motionerna.

– För oss är det viktigt att det inte bara är kvinnodominerade yrken som omfattas av förslaget. Om kvinnor går ner i arbetstid och män behåller 40-timmarsveckor, så kan det leda till att kvinnor tar på sig mer oavlönat hemarbete, så man måste hela tiden se till helheten, säger hon.

Carina Ohlsson påpekar också att politiken ofta är en fråga om prioriteringar. Att välfärdsmiljarderna som regeringen nyligen beslutat om ska gå till arbetstidsförkortning kan vara en svår fråga att driva, samtidigt som till exempel förvärvsfrekvens hos utlandsfödda kvinnor är lägre än snittet, och fler behöver anställas inom välfärden, säger hon.

Elin Gustafsson tycker inte att en generell arbetstidsförkortning kommer att stå i vägen för andra viktiga reformer.

– S-kvinnor måste vara en spjutspets i arbetarrörelsen och socialdemokratin och visa att arbetstidsförkortning är en av flera viktiga frågor, det kommer inte lösa ojämlikheten ensamt. Men vi måste våga vara raka med vad som behövs, det är ju så vår regering jobbar idag också, man lägger många olika förslag eftersom det behövs många vägar framåt, säger hon. 

Frågan om 30 timmars arbetsvecka som norm skrivs nu in i S-kvinnors politiska program och nu väntar arbetet med att hitta samarbetspartners att driva frågan med, säger Carina Ohlsson.