Ulla Andersson (V) och civilminister Ardalan Shekarabi (S)

VINST I VÄLFÄRDEN Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att lägga fram ett förslag som begränsar vinster i välfärdssektorn i höst. Men det är oklart om samma villkor kommer att gälla för de olika sektorerna inom välfärden.

Under början av sommaren rapporterade Sveriges Radio om svårigheter i förhandlingarna om att begränsa vinster i välfärden, och senast förra veckan kritiserade Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt civilminister Ardalan Shekarabi (S) för hur han hade skött förhandlingarna i frågan.

Att lägga fram ett gemensamt förslag med regeringen om att begränsa vinster i välfärden har varit ett krav från Vänsterpartiet sedan mandatperiodens början.

Och igår rapporterade DN att ett gemensamt förslag nu är på gång. Det kommer inte att bli något vinstförbud, men det kommer att handla om att kraftigt begränsa vinster i välfärden. Tanken är att ha en lagrådsremiss klar i november, och att en proposition ska läggas fram till riksdagen i mars.

– Tanken är att den ska hinna behandlas av riksdagen den här mandatperioden, säger Ardalan Shekarabi till DN.

Både Ardalan Shekarabi och Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson räknar med att tidsplanen för att ta fram förslaget kommer att hållas.

– Vi har fått en tidsplan på plats och det tycker jag är bra för det behövdes. Det är också tydliggjort nu att det blir en proposition och det är självklart viktigt för alla som vill få bukt med vinstjakten i välfärden, säger Ulla Andersson till Dagens Arena.

Förslaget om vinstbegränsning som håller på att tas fram bygger på Ilmar Reepalus utredning, som föreslog ett vinsttak på sju procent av operativt kapital. Förslaget som läggs fram kommer inte heller att innebära något totalt vinstförbud, men vilken nivå på vinst som kan komma att gälla vill varken regeringen eller Vänsterpartiet kommentera i dagsläget.

– Vi har utgått från Reepalus förslag. Sedan bearbetas utredningens förslag och vi beaktar remissvaren. Vi vill förändra välfärdens reglering med syfte att skattepengarna används till det de är avsedda för, säger Ardalan Shekarabi till DN.

Ulla Andersson säger att det aldrig har varit tal om ett totalt vinstförbud.

– Vi har aldrig föreslagit ett totalt vinstförbud. Vi tittar på den modell som utredningen kom fram till och det är den vi förhandlar om nu, säger Ulla Andersson till DN.

Ardalan Shekarabi har tidigare öppnat för att begränsa vinster enbart i skolsektorn till att börja med.

– Vi utesluter inte att det kan vara olika regelverk för de olika delarna av välfärden, säger Ardalan Shekarabi nu till Sveriges Radio.

Vänsterpartiet sade däremot senast i början av sommaren sagt att de har som krav att ingen del av välfärden ska undantas från krav på vinstbegränsning.

– Vinstjakten ska ta slut och pengarna ska i huvudsak återinvesteras, och det gäller välfärdens samtliga områden, sade Ulla Andersson i en intervju med Dagens Arena i juni.

Är det fortfarande ett krav från Vänsterpartiet att ett förslag ska gälla vinstbegränsning i alla delar av välfärden?

– Överenskommelsen är att vi ska komma överens om vinstbegränsning i alla sektorer, vård, skola och omsorg, säger Ulla Andersson i dag.

Samtidigt öppnar hon för att man ska diskutera villkor för olika sektorer. Om det kan innebära olika nivåer av vinsttak i olika delar av välfärden vill hon däremot inte kommentera.

Hur tror du att det kyliga läget mellan regeringen och alliansen, efter hot om misstroendevotum mot flera ministrar, har påverkat er möjlighet att komma överens med regeringen?

– Det finns olika delar som har påverkat det. När det gäller misstroendevotum måste jag säga att det känns väldigt oseriöst att hindra en regering att lägga fram sina förslag, säger Ulla Andersson.

I dag finns ingen riksdagsmajoritet för att få igenom ett förlag om att begränsa vinster i välfärden. Men om förslaget fälls har det goda möjligheter att bli en valfråga, enligt regeringen.

– Är det så att riksdagen fortsätter att sätta stopp för förändringar som innebär att vi begränsar vinstjakten i välfärden så är det i slutändan väljarna som får avgöra det i valrörelsen 2018. Och vi vet var väljarna står. Sju av tio väljare vill begränsa vinsterna i välfärden, säger Ardalan Shekarabi till Sveriges Radio.

Civilministern hoppas att man ska kunna nå en blocköverskridande överenskommelse om andra delar i Reepalus förslag än just vinstbegränsningen, till exempel när det gäller ägare, ledningsprövning och villkoren för ideell sektor. Det kommer då att bli fråga om två separata förslag, ett om vinstbegränsning och ett om andra frågor från Reepalu-utredningen, uppger Ardalan Shekrabis pressekreterare Isabell Ekvall.