Karl-Petter Thorwaldsson Bild: Pressbild Eva Nordmark Bild: Pressbild Göran Arrius Bild: Kalle Assbring
Karl-Petter Thorwaldsson Bild: Pressbild Eva Nordmark Bild: Pressbild Göran Arrius Bild: Kalle Assbring

Höstbudget Regeringens satsningar på utbildning får mycket beröm, men också en del kritik för fel prioriteringar. LO tillhör de mest positiva, och välkomnar att budgeten ger mest till vanliga inkomsttagare. 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson berömmer budgeten vars skattesänkningar och satsningar han menar i huvudsak går till »människor med låga och normala inkomster«. Att det skulle satsas för lite på att få nyanlända i jobb, som vissa andra kritiserat budgeten för, håller han inte med om.

– Därför att de stora satsningarna ligger på utbildning och de är ju snart uppe i nivåer som motsvarade det som kallades för kunskapslyftet på slutet av 90-talet. Det är ju det industrin och egentligen hela näringslivet efterfrågar, säger Karl-Petter Thorvaldsson till Sveriges Radio Ekot.

Kommunal välkomnar en »välbehövlig« budget med ordentliga investeringar i skolan, sjukvården och också äldreomsorgen, där mer personal behövs.

– Nu ska vi se till att de här pengarna används till fler kommunalare och inte att det rinner iväg till vinster till riskkapitalister, säger Tobias Baudin i en film från Kommunal.

Unionen välkomnar bland annat ett höjt tak i sjukförsäkringen, men satsningen på fler utbildningsplatser får både ris och ros. I värsta fall kan fler som går långa utbildningar leda till försämrad kompetensbrist och vill istället se mer kompetensutveckling i arbetslivet.

– Om yrkesaktiva vidareutbildar sig för mer avancerade tjänster lämnar de plats för andra på sina nuvarande jobb. En sådan jobbväxling gynnar alla. Men det kräver att det finns utbildningar som passar dem som redan arbetar. Här hade regeringen behövt göra betydligt mer, säger Katarina Lundahl, Unionens chefsekonom i ett pressmeddelande.

TCO är på Unionens linje när det gäller behovet av fler möjligheter till vidareutbildning under arbetslivet, men välkomnar satsningar på yrkeshögskolan och högskolan. De vill också se en övergripande skattereform:

– Skatten på arbete måste sänkas och skatten på konsumtion och miljöskadlig verksamhet höjas, säger Eva Nordmark, TCO: s ordförande i ett uttalande.

Liksom TCO vill Saco se en övergripande skattereform. Saco är i övrigt positiva till budgetsatsningarna på yrkeshögskolan och för att öka likvärdigheten i grundskolan, men tycker att regeringen missar chansen att höja kvaliteten i högskolan.

»Det är inte rimligt att fortsätta att bygga ut antalet utbildningsplatser utan att stärka upp kvaliteten« skriver Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Även Lärarförbundet välkomnar satsningen på ökad likvärdighet i skolan, men anser att det råder otydlighet kring »lärarnas professionsutveckling«.

– Ett exempel är att Lärarlyftet förlängs men bara till 2019, det är viktigt att det här blir en permanent satsning och en del av ett helt nytt professionsprogram, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i en skriftlig kommentar.